Projektas „Laužo Liepsna“

IMG_9522oooGegužės 12 dieną Kulių gimnazijoje vyko etnokultūros, sporto ir pilietiškumo ugdymo projektas ,,Laužo liepsna“. Iš pat ryto 4, 5, 6, 7, 8, I g, II g, III g klasių drąsiausi, ištvermingiausi mokiniai ir mokytojai išsirikiavome prie mokyklos ir patraukėme maršrutu Kulių gimnazija – miestelio centras – Didžiųjų Mostaičių miško aikštelė, iki kurios reikėjo nueiti beveik 5 km. Pasiekus aikštelę mūsų jau laukė Mostaičių girininkijos girininkas Petras Budvytis, kuris papasakojo apie miškų plotus, juose augančius medžius ir gyvenančius žvėris bei paukščius.

oooGimnazijos direktorius Leonas Pečkauskas paskelbė šventės ,,Laužo liepsna“ pradžią ir pakvietė pradėti klasių pasirodymus – metų kalendorinių švenčių pristatymą. III g klasės mokinė Eva – ugnies deivė Gabija su palyda – uždegė sukrautą laužą ir rikiavo visus klasių pasirodymus tokia tvarka, kad pabaigai liktų laukiama šventė – Joninės. Septintokai gražiai suvaidino Advento keturias savaites ir atskleidė jas simbolizuojančių žvakių reikšmes, aštuntokai papasakojo apie Kalėdas ir jų simbolio – eglutės puošimą degančiomis žvakėmis, padainavo kalėdinę dainą. Šeštokai ne tik pasakojo apie Užgavėnių prasmę, Morės deginimą, bet ir pasipuošė kaukėmis, žaidė. II g klasės mokiniai pasakojo apie Velykų ugnies simbolinę reikšmę, pademonstravo margučius. Apie Sekminių šventę kalbėjo, piemenėlių daineles dainavo, žaidimus žaidė 5 klasės mokiniai. Jiems talkino ir ketvirtokai. Pagaliau – Joninių šventė, kurią pristatė I g klasės mokiniai. Jie papasakojo apie Joninių šventės papročius, net pademonstravo, padainavo. Daugumos klasių muzikiniams pasirodymams padėjo pasiruošti ir išpildyti pritardama akordeonu muzikos mokytoja Giedrutė Idzelienė. Projekto etnokultūrinę dalį užbaigė bendra daina pritariant kanklėmis.
oooKai prasidėjo antroji dalis – netradicinio sporto varžybos – emocijos liejosi per kraštus. Tarpusavyje rungėsi 5-6 klasių, 7-8 klasių ir vyriausių – I g, II g ir III g klasių komandos. Visiems labai patiko mesti dviračio padangą ir bandyti pataikyti ją ant kuolo, dalyvauti estafetėje ,,Viena koja maiše“, numesti kuo toliau beržinę malką, mėtyti lauko teniso kamuoliuką į kibirą. Daugiausiai emocijų ir energijos pareikalavo baigiamoji varžybų rungtis – virvės traukimas. Visoms varžyboms vadovavo ir mokinių saugumu sportuojant rūpinosi kūno kultūros mokytojos Daiva Ščupokienė ir Stasė Rimkuvienė, gimnazijos direktorius.
oooGerokai pavargę ir išalkę sulaukėme atpildo – baigė virti kareiviška košė. Košę virė vyresnysis seržantas Darius Miliauskas, 303 LPK karys savanoris. Prisivalgę iki soties ilsėjomės. Tuo metu vyko apdovanojimai. Buvo išdalinta net 30 medalių: klasėms – už etnokultūros pasirodymus, sporto varžybų nugalėtojams mokiniams ir mokytojai Juditai Narutavičienei, kariui, virusiam košę, Lietuvos Kariuomenės KASR Žemaičių apygardos 3-osios rinktinės 303 LPK kuopininkui štabo seržantui kariui savanoriui Dariui Anužiui, organizavusiam lauko virtuvę, girininkui, tėveliams Ritai Mockutei ir Ramūnui Lankučiui bei Kulių bendruomenės pirmininkei Agnei Alčauskienei.
oooPasibaigus šventei buvo užgesintas laužas, surinktos šiukšlės. Turiningai praleidę laiką gamtoje mokykliniu autobusu grįžome į Kulius.
oooNuoširdžiai dėkojame renginio rėmėjams Kulių verslininkams Rasai ir Zigmui Viršilams, Daivai ir Steponui Kučiams , Tauragės baldų įmonės ,,Alantas“ direktoriui Juozui Kniukštai bei Kulių gimnazijos mokytojams ir darbuotojams, geranoriškai ir entuziastingai padėjusiems ir dalyvavusiems projekto ,,Laužo liepsna“ įgyvendinime.
Projekto „Laužo Liepsna“ akimirkos