Sveikos gyvensenos ir sveikatos mokslų ugdymo krypties įgyvendinimas

SVEIKOS GYVENSENOS IR SVEIKATOS MOKSLŲ UGDYMO KRYPTIES oooooooooooĮGYVENDINIMAS KULIŲ GIMNAZIJOJE 2017-2018 m. m.Fiksavimas
oooNuo 2017-2018 m. m. Kulių gimnazijoje įgyvendinama sveikos gyvensenos ir sveikatos mokslų ugdymo kryptis. Įvestos naujos pamokos mokiniams. Tai – Sveika gyvensena – 1 integruota pamoka per savaitę 5, 6, 7 klasėse, susidedanti iš trijų dalių: sveikos mitybos, judėjimo ir prevencinių programų vykdymo. Veikla pamokose orientuota į praktiką. Sveikos mitybos dalį moko technologijų mokytoja I. Simutienė. Nagrinėjamos temos: sveikos mitybos principai (saikingumas, įvairumas), palankūs ir nepalankūs sveikatai produktai (mažiau cukraus, mažiau druskos, daugiau skaidulinių medžiagų, geriau natūralūs), tausojanti mityba, ženklai ant etikečių, ekologiški produktai, kokybės ženklai ant pakuočių. Judėjimo dalį moko kūno kultūros mokytoja D. Ščupokienė. Pamokose vykdoma veikla: mankštos sudarymo principai, mankšta ne tik prieš sportinę veiklą, bet ir korekcinė, tempimo pratimų reikšmė, asmeninis mankštos pratimų kompleksas, taisyklingo kvėpavimo pratimai gryname ore. Prevencinių programų pamokas veda biologijos mokytoja J. Narutavičienė. Pamokų temos: taisyklinga dienotvarkė, vanduo – sveikatos šaltinis, gripo profilaktika, kaip išvengti žalingų įpročių, higiena brendimo laikotarpiu (atskirai berniukams ir mergaitėms).
ooo8, I g, II g klasėse vedama 1 integruota pamoka per savaitę – Biotechnologijų pradmenys, kuriose veikla orientuota į praktiką. Biotechnologijų pamokose, vedamose biologijos mokytojos J. Narutavičienės, vykdoma praktikė veikla: mielių dauginimasis, pelėsinių grybų tyrimas – jų žala ir nauda, informacija apie genetiškai modifikuotus organizmus, informacija apie nanotechnologijas. Biotechnologijų pamokose, vedamose chemijos mokytojos V. Mačiulaitienės, nagrinėjama biotechnologinių procesų įtaka produktų cheminėms savybėms, galimybė ,,pačiupinėti”, koks stiprus ryšys tarp biologijos ir fizikos žinių nagrinėjant cheminių medžiagų įtaką gyvųjų organizmų veikloje, maisto produktų rūgštingumo tyrimas – fermentų veikla žmogaus organizme (PH), paprastomis cheminėmis reakcijomis paaiškinta, kodėl sutrinka žmogaus medžiagų apykaita. Biotechnologijų pamokose, vedamose fizikos mokytojos A. Višinskienės, mokiniai išsiaiškina praktiškai, kad gyvybiniai procesai gyvuosiuose organizmuose pavaldūs tiems patiems fizikos dėsniams, kaip ir negyvuosiuose kūnuose, žmogaus organizme esantys fizikiniai reiškiniai yra mechaniniai (plaka širdis), šiluminiai (kūno temperatūra, jos reguliavimas), elektriniai (prietaisais užrašomos elektrokardiogramos, encefalogramos), optiniai (žmogaus akis turi lęšiuką, kuris laužia spindulius), akustiniai (ausis priima tam tikro dažnio vibracijas). Fiziko akimis bandyta pažvelgti į žmogaus įvairių organų darbą: kaip žmogaus organizme veikia mechanikos, hidrodinamikos, elektros, šviesos ir kiti dėsniai, išsiaiškinta, kad žmogaus fizika skirta besiruošiantiems studijuoti mediciną, naujų, saugių produktų kūrime ir gamyboje. Fizikai kuria įvairius aparatus, įrenginius, kuriuos naudoja ir chemikai, ir fizikai, ir medikai, ir inžinieriai.
oooGimnazijoje vykdoma neformali veikla, propaguojant sveiką gyvenseną ir sveikatos mokslų ugdymą. ,,Sveikuolių sveikuoliai” rajoniniame konkurse 5 klasės mokinių komanda laimėjo I-ą vietą, dalyvavo zoniniame ture (ruošė biologijos mokytoja J. Narutavičienė , klasės vadovė J. Černevičienė, sveikatos priežiūros specialistė I. Lapienė). Aktyvaus judėjimo pertrauka lauke 1- 4 klasių mokiniams po 4 pamokų, kurią veda kūno kultūros mokytojos D. Ščupokienė ir S. Rimkuvienė. Pradinukams, laukiantiems pavėžėjimo, organizuojama kryptingesnė, palankesnė sveikatos ugdymui, veikla (pasivaikščiojimai ir žaidimai lauke). Veiklą vykdo pradinių klasių mokytojos J. Pieškuvienė, V. Simėnienė, D. Šiaudvirtienė, R. Malakauskienė.
ooo2017-09-11 aplankyta Kauno sveikatos mokslų universiteto gimnazija;
ooo2017-11-03 pasirašyta sutartis su LSMU.
ooo2018-01-22 Kulių gimnazijoje vykusioje Karjeros dienoje dalyvavo LSMU, KU sveikatos mokslų fakulteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos sveikatos fakulteto atstovai, kurie pristatė studijų programas 8-IV g klasių mokiniams.
oooUžmegzti bendradarbiavimo ryšiai su buvusiais mokyklos mokiniais, baigusiais sveikatos mokslų studijas. Buvo atvykę į Karjeros dieną, pasakojo apie savo pasirinkimą.
oooIII g, IV g klasių 3 mokiniai, mąstantys apie mediko ar slaugytojo specialybę, tarpininkaujant gimnazijos karjeros koordinatorei L. Kniukštienei, rudens atostogų metu lankėsi Plungės ligoninėje.
ooo2017-10-24 mokykloje vyko projektas AUKSINĖS MINUTĖS. Jaunųjų gydytojų ir studentų komanda 7-IV g klasių mokinius mokė atlikti dirbtinį kvėpavimą sustojus širdžiai ir kaip panaudoti defibriliatorių.
oooSiekiant modernizuoti ugdymo procesą, biologijos kabinete įrengta mokomųjų 3D objektų klasė biologijos ir chemijos dalykams. 3D objektų naudojimas padidina galimybes suprasti ir išmokti, įtraukia mokinius į veiklą pamokoje.
oooDžiaugiamės Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Plungės ROTARY klubo kartu su Plungės rajono savivaldybe vykdomu projektu „Judesio korekcijos svarba ikimokyklinio amžiaus vaikams“, nes ir mūsų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupė ,,Aitvariukai“ gavo dovanų – kamuolius, kuriuos naudoja sportui, žaidimams, sėdėjimui.
oooooooooooooooooooDirektoriaus pavaduotoja ugdymui Alvyra Viršilienė