Tarptautinė teatro diena Kulių gimnazijoje

20180328_131204000Kovo 27 d. Kulių gimnazijoje paminėta teatro diena. Veikla prasidėjo nuo stendo ,,Visi mes esam aktoriai“ ruošimo.
000Visą dieną aktų salėje vyko pasirodymai. IUG ,,Boružiukai“ vaidino pasaką ,,Ropė“; juos ruošė auklėtojos G. Adomaitienė, D. Narkevičienė. IUG ,,Aitvariukai“ kartu su auklėtoja  A.Greviene pasekė pasaką ,,Vištytės pyragas“. PUG auklėtoja R. Brauklienė su vaikais paruošė inscenizaciją ,,Vilkas ir ožiukai“. 1 kl. mokiniai ir jų mokytoja J. Pieškuvienė pakvietė į ,,Abėcėlės šventę“. 2 klasė ir mokytoja D. Šiaudvirtienė mokė ,,Kaip iškepti duoną“. 3 klasės dramos būrelis vaidino pasaką ,,Pasitaiko apsirikti, bet už tai nereikia pykti“ (mokytoja V. Simėnienė). Linksmas ,,Tris ožkytes“ parodė 5 kl. ir mokytoja J. Černevičienė. 6 kl. improvizacijai ,,Jie dovanojo“ padėjo mokytojos D. Zaleckienė ir S. Rimkuvienė. 7 kl. ir mokytoja D. Ščupokienė pakvietė į ,,Stotelę“. Mokytojas K. Garasimavičius su 8 kl. vaidino pasaką ,,Senelis ir ropė“. Mokytojos J. Eitutienė ir D. Zaleckienė padėjo I g klasei paruošti pasirodymą ,,Eglė žalčių karalienė“. II g klasė ir mokytoja  I. Kniukštienė pravedė ,,Pamoką.“ III g klasė ir mokytoja R. Jonikienė supažindino su ,,Amerikoniška dieta“. Visiems labai patiko IV g klasės mokinių, lankančių teatro pamokas, J. Žemaitės komedijos ,,Trys mylimos“ inscenizacija. Jų mokytoja V. Simėnienė.
000Vestibiulyje vyko viktorina – konkursas teatro tema 5-8 kl.ir I g – III g kl. mokiniams. Jį organizavo mokytojos J. Eitutienė, J. Adomauskienė. Griežtą komisiją sudarė klasių vadovai ir dalykų mokytojai.
000Tuo metu IUG, PUG – 4 kl. mokiniai savo klasėse ,,Žaidė teatrą“. Gamino lėles, kūrė vaidinimus, pasirodė draugams.
000Po 5 pamokų pilnas autobusas mokinių išvyko į Plungės kultūros centrą. Ten IV g klasės mokiniai, lankantys teatro pamokas, parodė J. Žemaitės komedijos ,,Trys mylimos“ inscenizaciją. Juos paruošė mokytoja V. Simėnienė.
000Diena praėjo kūrybingai, linksmai, įdomiai. Ji buvo kupina įspūdžių, emocijų. Visi buvo apdovanoti padėkos raštais ir meduolinėmis ,,Padėkos kaukėmis“.  Renginio akimirkos