,,LAIMINGAS – KAI SVEIKAS“

oo Pradedamas vykdyti Kulių gimnazijos parengtas ir patvirtintas Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo projektas ,,LAIMINGAS – KAI SVEIKAS“.
oooVaikų sveikata tai neįkainojamas lobis, didžiausia ugdymo vertybė, kurią privalu saugoti ir branginti. Svarbu nepamiršti, kad kūno sveikata priklauso nuo dvasinės sveikatos, kuri priklauso, nuo to, kaip praeina vaikystė, kas patenka į vaikų protus ir širdis.
oooSveikas vaikas vystosi harmoningai, turi gerai išlavintas funkcines ir fizines organizmo galimybes. Toks vaikas yra aktyvus, linksmas, džiugios nuotaikos, geranoriškai nusiteikęs aplinkinių žmonių atžvilgiu.
oooEmociškai ir psichiškai sveikas vaikas yra ramus, patenkintas, pasitiki savimi ir kitais žmonėmis, noriai bendrauja su kitais vaikais, nejaučia baimės, pykčio ir kitokių neigiamų išgyvenimų.
oooŠiuo metu mokyklose pastebimas vaikų dirglumas, emocijų nestabilumas ir negebėjimas jų valdyti, vaikų pervargimas, konfliktiški santykiai su bendraamžiais. To įtaka galėtų būti informacinių technologijų besaikis naudojimas, netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas, nemokėjimas tinkamai ilsėtis, nepakankamas tėvų ir vaikų bendravimas ir kt.
oooProjekto ,,Laimingas – kai sveikas“ tikslas gerinti ir stiprinti mokinių emocinę, psichinę, sveikatą suteikti teorinių ir praktinių žinių to tikslo įgyvendinimui.
oooTeorinėmis žiniomis ir praktiniai užsiėmimais sieksime daugiau susipažinti su sveikos mitybos principais ir maitinimosi svarba žmonių, o ypač vaikų savijautai.
oooKaip mažinti šiuo metu pastebimą vaikų dirglumą ir reguliuoti savo emocijas, norint pasiekti emocinį stabilumą, mokysimės praktinių terapinių užsiėmimų metu.
oooBandysime gerinti vaikų ir tėvų santykius bendrų sportinių renginių metu, taip patenkindami buvimo kartu, bendravimo ir fizinio aktyvumo poreikius.
oooKviečiame visus aktyviai įsijungti į projektinę veiklą.
ooo2018m. balandžio 17 ir 18 dienomis, ilgųjų pertraukų metu vyks – ,,Sveikų užkandžių pertraukos“
ooo(I projekto etapas-sveikos mitybos taisyklių principų, produktų palankių vaikų sveikatai pristatymas mokyklos bendruomenei)