Netradicinė pamoka „Dūžtančių formų pasaulyje“

MačernisoooMes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą.                                                                                                         (V. Mačernis) 

ooo2018 m. rugsėjo 26 d. Kulių gimnazijos mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę artimiau susipažinti su poeto Vytauto Mačernio asmenybe ir jo kūryba. Čia lankėsi Kauno Mažojo teatro aktorius, skaitovų konkursų laureatas Alvydas Brunalas, kuris pristatė programą „Dūžtančių formų pasaulyje“. Aktoriaus lūpomis skambėjo ne tik poeto eilės, bet ir prisiminti svarbiausi jo gyvenimo faktai bei asmenybės bruožai.
oooPoetas Vytautas Mačernis gimė ir daugumą eilėraščių parašė Šarnelėje, Plungės rajone. Tad netradicinė pamoka buvo puiki proga geriau pažinti autorių, kilusį iš mūsų krašto.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooAlmantė Petkutė, II g