Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaita

ooSusipažinti su mokyklos vadovo metų veiklos ataskaita galite čia.
ooMokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitos paskelbimo turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo Mokyklos tarybai.
ooPasiūlymus dėl vertinimo siųskite elektroniniu paštu:  saudargienes@gmail.com