Aš ir aplinka

 

1

oooGegužės 17 dieną Plungės viešojoje bibliotekoje praūžė mūsų su kolege Vitalija Gladiševa organizuotas renginys - Žemaitijos regiono gamtamokslinė kūrybinių-tiriamųjų darbų konferencija „Aš ir aplinka“. Rengdamos konferenciją stengiamės suburti tikslinę grupę ir, aišku, vaikus, mūsų mažuosius tyrėjus - būsimus mokslininkus. Labai dėkojam rėmėjams ir partneriams: Seimo nariui A. Stančikui, Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Rovenai Augustinei, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ visuomenės informavimo specialistei Eglei Sakalauskaitei ir Plungės tarybos nariui Mantui Česnauskiui.
oooMūsų mokyklos mokiniai irgi dalyvavo konferencijoje. 5 klasės mokiniai Linas Narutavičius ir Deimantė Narkutė pristatė pranešimą apie buožgalvius, 7 klasės mokinės Simona Bastytė ir Amanda Idzelytė - apie Alanto upelio vandens užterštumą, o IIIg klasės mokinė Livija Šiaudvirtaitė - apie fotosintezę. Mokiniai gavo ne tik padėkas už dalyvavimą,kurias įteikė Plungės r. savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Pociutė, bet ir atminimo dovanėles.
oooDžiaugiamės, kad yra mokinių, kurie noriai dalyvauja tiriamojoje veikloje. Labai ačiū Jiems!