Konkursas

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Konkursas vyks 2020 m. rugsėjo 17 d.
Darbo krūvis – 0,75 etatas.
Darbo užmokestis bruto nuo 722,04 iki 1016,4 (priklausomai nuo pretendento stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:
* turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;
* išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus;
* išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
* išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
* gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
- išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) ar jo (jų) kopiją(-as);
- gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.
Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 15 d. 10 val.  adresu: Plungės r. Kuliai, Aušros 24, el. p. kuliuvm@plunge.lt.
Informacija teikiama tel. 8 448 45106.