Logopedas

Plungės r. Kulių gimnazija skelbia pretendentų atranką logopedo pareigoms užimti

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680
Darbo krūvis – 0,5 etatas (13,5 val. per savaitę).
Darbo sutartis – neterminuota
Darbo apmokėjimas – pagal 2019 m. gruodžio 5 d. LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-2606 ir jo pakeitimus
Atlyginimas – nuo 475,5 Eur/mėn iki 608,5 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo. Skaityti toliau →