Mokomoji – pažintinė kelionė

oooooooooooooooMokomoji – pažintinė kelionė į Žemaičių Kalvariją
oooooooooooooooooooir poeto V.Mačernio gimtinę Šarnelę1
oooSpalio 14 d. Kulių gimnazijos II g ir III g klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų A.Gramauskaitės ir K.Garasimavičiaus, išvyko į mokomąją-pažintinę kelionę. Jos tikslas- susipažinti su Žemaičių Kalvarijos miestelio istorija, kultūrinio paveldo ir žymesniais objektais bei su jauno poeto, tragiškai žuvusio nuo atsitiktinės sviedinio skeveldros, gyvenimo ir kūrybos aplinkybėmis.
oooMiestelio centre mus pasitiko Žemaičių Kalvarijos gimnazijos geografijos mokytojas Bronius Kleinauskas. Trumpai papasakojęs miestelio istoriją,  pakvietė aplankyti Šventovę-Mažąją baziliką. Tai pats svarbiausias, pasak gido, Žemaičių Kalvarijos objektas. Bazilikoje mokiniams papasakota daug įdomių dalykų tiek apie bažnyčią, tiek apie miestelį. Įdomu tai, kad čia tebestovi dominikonų mokykla, kurioje mokėsi vyskupas M.Valančius ir istorikas S.Daukantas bei 1843 m. pastatytas dominikonų vienuolynas.  Bazilikoje visų dėmesį patraukė Dievo Motinos paveikslas, nuo XVII a. garsėjantis stebuklingomis malonėmis. Ne ką mažiau įdomus pasakojimas buvo apie tai, kaip Žemaičių vyskupo Jurgio Tiškevičiaus ir tuo metu dirbusių dominikonų vienuolių iniciatyva pastatyta dvidešimt Kryžiaus kelio koplyčių.
oooVaikščiodami po miestelį, stabtelėjome prie knygnešės – daraktorės Emilijos Pocaitės namo, rašytojo, mokslininko Pauliaus Jurkaus sodybos, prie vyskupo M.Valančiaus paminklo bei prie memorialinio ženklo-koplytstulpio, skirto poetui V.Mačerniui.
oooSusipažinę su miestelio istorija, aplankėme   poeto V.Mačernio muziejų. Čia moksleiviai susipažino su tragiško likimo lietuvių poeto gyvenimu ir kūryba, apžiūrėjo poezijos knygas, nuotraukas, dokumentus bei asmeninius poeto daiktus.
oooToliau tęsėme kelionę link Šarnelės- V.Mačernio tėviškės. Stabtelėję ties poeto žūties vieta išgirdome įdomų gido pasakojimą apie paskutiniąją  poeto gyvenimo dieną. Kapą ant kalnelio, kur poetas sėmėsi įkvėpimo, pasiekėme neseniai įrengtu nauju keliu, nusidriekusiu tarp aukštų pušų, eglių ir ąžuolų. Uždegę žvakelę ir pagerbę V.Mačernio atminimą, mokiniai skaitė poeto eiles. Po šaltu, vėjuotu ir lietingu rudenio dangumi eilės nuskambėjo ypač jautriai ir prasmingai.
oooTaigi, mokomoji- pažintinė kelionė suteikė galimybę suprasti, kad nedidelis Žemaičių Kalvarijos miestelis, pilnas dvasios ramybės ir įdomus savo istorija, suteikia galimybę aplankyti daug svarbių, įdomių istorinių vietų ir sakralinių objektų bei iš arčiau susipažinti su poeto V.Mačernio gyvenimu bei kūryba.
oooooooooooooooooooooooooooooIšvykos nuotraukos
ooooooooooooooooooooo   Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Andžela Gramauskaitė