PASIDŽIAUKIME!

OOOOOPASIDŽIAUKIME!

OLWEUS mokyklaPlungės r. Kulių gimnazija, gif

oooĮdėtas darbas ir pastangos – visada sulaukia norimų rezultatų. Taip nutiko ir Kulių gimnazijos bendruomenei  2020-12-29 dieną, gavus patvirtinimą, kad Kulių gimnazijai suteiktas sertifikuotas Olweus mokyklos vardas.
oooSiekdami šio vardo mokykla įdiegė Olweus Patyčių prevencijos programą bei 2 semestrus įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Audito, vykusio 2020 m. rudenį, metu buvo patvirtinta, kad mokykla laikosi visų Olweus programos standarto (OPS) ir  Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų.
oooNuoširdžiai noriu padėkoti visiems Kulių gimnazijos bendruomenės nariams, dalyvavusiems ir dirbusiems  prie šios programos  įgyvendinimo ir sėkmingo jos vystymosi mūsų gimnazijoje. Daug pastangų ir jėgų įdėjusiems: MSG vadovėms, programos instruktorei Birutei Žiūraitienei, direktoriams: L.Pečkauskui ir A.Plataunienei, tėvelių atstovams, visiems  programoje dalyvavusiems mokytojams ir mokiniams, visam personalui.
oooTegu šis įvertinimas būna mums paskata toliau tobulėti, mokytis dirbti bendrystėje ir duotų daug  pozityvių emocijų ir padėtų mažinti patyčių atvejų gimnazijoje.
oooooooooooooooooProgramos koordinatorė, socialinė pedagogė J. Adomauskienė