Visos dienos mokykla

ženkliukasoooGautas finansavimas 37971,06 Eur. pagal VPS priemonę  „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-8 „Visos dienos mokykla“.
oooTikslas – tenkinti gyvenamosios vietovės jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų edukacinius poreikius ir laisvalaikio organizavimą. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu savo teritorijoje įrengs edukacines erdves lauke, kur bus organizuojamos paskaitos, susirinkimai, susitikimai, poilsio vakarai projekto dalyviams. Naujai renovuotose gimnazijos patalpose įrengs mažos kvadratūros 6 poilsio kambarius vaikams ir jaunimui, kur pasibaigus formaliam švietimui arba savaitgaliais bus vykdoma pamokų ruoša, užimtumas organizuojant pačių inicijuotas veiklas arba darbuotojų siūlomas. Vasaros metu bus organizuojamos aktyvaus poilsio stovyklos su apgyvendinimu. Poilsio kambariuose taip pat bus galimybė teikti trumpalaikes nakvynės paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams esant poreikiui.oooĮrengiami bendri 2 darbo ir poilsio kambariai, kur bus sudaroma galimybė tobulinti bendravimo, savitvarkos ir socialinius įgūdžius įgyvendinant bendrus projektus, tobulinti informacinių technologijų įgūdžių panaudojimą dalyvaujant nuotoliniame mokyme ar darbe.
oooBus įsigyjama IT technika:
# stacionarūs kompiuteriai;
# daugiafunkcinis spausdintuvas;
# išmaniosios grindys.
oooĮsigyta technika bus naudojama projekto dalyvių laisvalaikiui organizuoti, kompiuteriniam raštingumui tobulinti, nuotoliniam darbui ar mokymuisi organizuoti.
oooGimnazijos teritorijoje esantis vidinis kiemas bus išgrįstas trinkelėmis, kur bus rengiamos edukacinės veiklos, organizuojami renginiai stovyklautojams, poilsio vakarai.
ooooooooooooooooooProjekto vadovas – direktorė A. Plataunienė