Atvira bendruomenės kūrybos erdvė Kuliuose

PROJEKTAS NORVEGIJA

oooPasirašyta partnerystės sutartis PROJEKTO „ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE“ (PROJEKTO KODAS LT04-3-KM-K01-017) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas pagal EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ (priemonės kodas LT04-3-KM-K) kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Gautas finansavimas gimnazijai pagal partnerystės sutartį 20000 Eur. Lėšos skiriamos edukacinėms veikloms įgyvendinti ir edukacinėms erdvėms įrengti.
oooProjekto paraiškos teikėjas –  Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas”, pirmininkė Agnė Alčauskienė.
oooProjekto koordinatoriai: direktorė Asta Plataunienė, mokytoja Vida Simėnienė, ūkvedė Laima Galdikienė.