DĖMESIO!

oooGruodžio 21 d. dėl sudėtingų eismo sąlygų Kulių gimnazijos 1-12 klasių mokiniams ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Visi 1-12 klasių mokiniai mokosi iš namų. Mokykliniai autobusai nevažiuos.
oooPrisijungimo nuorodas (jei pamoka sinchroninė) ar užduotis (jei pamoka asinchroninė) rasite Tamo dienyne pagal nuolatinį tvarkaraštį.
oooNeturint galimybės 1-4 klasių mokiniams mokytis iš namų, sudaroma galimybė mokytis mokykloje prižiūrint ir padedant mokyklos darbuotojams.
oooooooooooooooooLIKIME SAUGŪS NAMUOSE IR KELIUOSE!