ES PARAMOS PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

image descriptionoooKulių gimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
FiksavimasoooProjekto įgyvendinimo eigą galima stebėti specialioje informacinėje svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/. Prie šios svetainės su kodais gali prisijungti ir Kulių gimnazijos pradinių klasių bei gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokytojai. Svetainėje yra patalpinta informacija apie nupirktas mokykloms priemones, jų aprašymai, nuolat skelbiamos projekto naujienos bei įdėtos sukurtos pagalbos priemonės mokytojams – pamokų veiklų aprašai.
oooDaugiau informacijos galima rasti ir svetainėje: https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

Mokymai „Office 365“

IMG_20200918_150127000Rugsėjo 18  d.  D. Gandzevič kartu su J. Mankausku tęsdami vertingos patirties sklaidą Kulių gimnazijos pedagoginei bendruomenei surengė jau antrąjį metodinį renginį „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis naudojant „Office 365“ programą „Teams“. Šiuos mokslo mokymosi metus  lydi ne tik įtampa, nerimas, bet ir bendruomenės susitelkimas, kolektyvinis mokymasis, motyvacija ir siekis teikti aukščiausios kokybės nuotolinį mokymą…

CV kūrimo konsultacija

CVoKoks turi būti tobulas gyvenimo aprašymas? Kaip  pristatyti save darbo pokalbio metu.Tai galimybė jaunuoliams gauti nemokamą CV kūrimo konsultaciją arba sudalyvauti darbo pokalbio simuliacijoje.
oRegistruokitės jau dabar:  http://bit.ly/Europass_Konsultacijos

Pažintinės žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje”

puslapiui

ooo2020 m. rugsėjo 14 d. septintos ir antros klasės mokiniai, dalyvaujantys Pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“, vyko į Kauno VDU Žemės ūkio akademiją. Čia mokiniai susipažino su akvakultūros pagrindais, visi turėjo galimybę apžiūrėti akademijos auginamas, tiriamas ir veisiamas žuvis ir jų laikymo sąlygas.
oooMoksleiviai savo akimis galėjo pamatyti mikroskopu padidintus įvairius organizmus. Taip pat buvo pravesta paskaita apie žuvų rūšis, jų populiaciją ir gyvenamas vietas.

oooIr antrokai, ir septintokai buvo maloniai išlydėti, praturtėję naujais ir vertingais įspūdžiais.  
oooooooooooooooooooooooooooooDeimantė Narkutė ir Evelina Narkutė (7 klasė)

Mokinių lankymosi bibliotekoje laikas

Biblioteka

Patalpinta | Komentarai negalimi

PLUNGĖS R. KULIŲ GIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGOMS UŽIMTI PAGAL NETERMINUOTĄ DARBO SUTARTĮ

Konkursas vyks 2020 m. rugsėjo 17 d.
Darbo krūvis – 0,75 etatas.
Darbo užmokestis bruto nuo 722,04 iki 1016,4 (priklausomai nuo pretendento stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:
* turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;
* išmanyti pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo principus, Bendruosius ugdymo planus;
* išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
* išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
* gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais. Skaityti toliau

Patalpinta | Komentarai negalimi

Informacija dėl mokinių maitinimo

oooPlungės r. Kulių gimnazijos valgyklos ir virtuvės patalpose vyksta remonto darbai, kuriuos numatyta užbaigti 2020 m. lapkričio 30 d.. Remonto metu nėra galimybės gaminti maistą įstaigos patalpose.
oooVyksta derinimas su maisto tiekėjais ir prašome:
oooKad kasdien,  kiekvienam 1-12 klasių vaikui gaunančiam valstybės finansuojamą nemokamą maitinimą  tiekti sausus davinius. Sudaryti  galimybę  visiems mokiniams nusipirkti maisto prekių.
ooo1. Nuo 2020 09 02 dienos ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bus pristatomas šiltas maistas iš Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“.
ooo2. Nuo 2020 09 07 kasdien,  kiekvienam 1-12 klasių mokiniui gaunančiam valstybės finansuojamą nemokamą maitinimą  tiekiami sausi daviniai.
ooo3. Nemokamą maitinimą gaunantys vaikai, sausus davinius už 3 dienas (nuo rugsėjo 2 iki 4 dienos)  gaus kitą savaitę. Skaityti toliau

Svarbi informacija prieš mokslo metų pradžią

1. Į Rugsėjo 1-osios dienos šventę atvykstantys į mokyklą tėveliai ir mokiniai, vyresni nei 6 m. amžiaus, privalo dėvėti veidą ir nosį dengiančias apsaugines kaukes, respiratorius ar kitas priemones.
2. Mokiniai, vykstantys į mokyklą ir iš jos autobusais, kasdien privalo dėvėti apsaugines kaukes. Kaukėmis pasirūpina tėvai.
3. Pamokų metu mokiniams kaukės nėra privalomos.
4. Pertraukų metu, jeigu neišlaikomas saugus 1 m atstumas tarp žmonių, kaukės dėvėjimas privalomas. Mokinius kaukėmis aprūpina tėvai. Skaityti toliau

Susipažinkite – 2020-2021 m. m. I pusmečio tvarkaraštis

Patalpinta | Komentarai negalimi

Informacija tėvams (globėjams)

oooŠvietimo įstaigų veiksmai, jei vaikui pasireiškia peršalimo požymiai
oooooooooooooooooooooInformacija tėvams (globėjams):
- Jei kartu su vaiku grįžote iš užsienio valstybių, kurios įtrauktos į COVID-19 paveiktų šalių sąrašą, 14 dienų izoliacija privaloma. Grįžus iš užsienio valstybės privaloma užpildyti specialią formą, kurią galima rasti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro tinklapyje (https://nvsc.lrv.lt/ ).
- Švietimo įstaigos negali priimti mokinių tuo laikotarpiu, kai vaikui privaloma izoliacija. Išaiškėjus, jog nesilaikoma izoliacijos taisyklių, švietimo įstaigos privalo informuoti mokinių tėvus, jog vaiko įstaiga priimti negali bei perspėti atsakingas institucijas, dėl izoliavimosi taisyklių pažeidimo. Skaityti toliau