Mokinių taryba

Mokinių tarybos susirinkimas

oooPo žiemos atostogų, vasario 26 d., mokinių taryba susirinko aptarti, kaip sekasi mokinių iniciatyvų projektų idėjų įgyvendinimas, ko trūksta, kad galėtų pateikti paraiškas, svarstė ir pritarė mokytojų grupės sukurtoms ir pateiktoms „Sėkmingos pamokos taisyklėms“, taip pat mokinių taryba pasitarė dėl „Kaziuko mugės“ organizavimo, pasiskirstė darbais bei pareigomis.

ooo2024 m. sausio 10 d. vyko Kulių gimnazijos mokinių tarybos susirinkimas, kurio tikslas buvo aptarti patvirtintą Plungės rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą. Mokinių iniciatyvų projektų finansavimo tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, gilinti žinias apie mokyklų biudžeto sudarymą, įtraukti mokinius į mokyklos veiklas. Susirinkimo metu mokinių taryba aptarė projektų idėjas ir nutarė įsitraukti į šią veiklą.
oooooooooooooooooooooooooooooooooMokinių tarybos pirmininkė Austėja Drukteinytė

1702832915051Jaunimo savanoriškos tarnybos ir tarptautinės
savanorystės forumas

ooo2023 metų gruodžio 5 dieną į Plungės savivaldybės viešąją biblioteką susirinko mokinių savivaldų kuratoriai, karjeros specialistai, įstaigų atstovai ir mokiniai, kuriems būtų įdomu daugiau sužinoti apie savanorystės galimybes tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame lygmenyje. Šiame renginyje dalyvavo mūsų gimnazijos atstovės: mokinių tarybos pirmininkė Austėja Drukteinytė ir Vanesa Stuopelytė bei Ernesta Jurevičiūtė.
oooForumo metu buvo pristatytas jaunimo savanoriškos tarnybos modelis, įspūdžiais pasidalino Plungės rajono savanorius priimančių organizacijų savanorių kuratoriai ir patys savanoriai. Taip pat buvo pristatyta Europos solidarumo korpuso programa, tarptautinė savanoriška veikla. Forume sužinojome, kaip tapti priimančia organizacija ir ko reikia norint priimti tarptautinius savanorius. Šia informacija dalyvės pasidalino su gimnazijos mokinių tarybos nariais ir paragino tapti savanoriais.
ooooooooooooooooBūkime aktyvūs ir įsijunkime į savanorių gretas.
                  oooooooo    Mokinių tarybos pirmininkė Austėja Drukteinytė

1694679368661
ooo2023-09-11 dieną įvyko pirmas mokinių tarybos susirinkimas. Buvusi mokinių tarybos pirmininkė Ernestas Jurevičiūtė apžvelgė praėjusių metų nuveiktus darbus, pasidalino patirtimi.
oooPo rinkimų šiais mokslo metais mokinių tarybai vadovaus III g klasės mokinė Austėja Drūkteinytė, o pavaduotoja – III g klasės mokinė Kamilė Baltūnytė. Susirinkimo metu nutarta sudaryti 2023-2024 m. m. mokinių tarybos planą, kuris būtų įdomus ir įtrauktų į veiklą visą gimnazijos bendruomenę. Tikimės gerų ir prasmingų darbų.
o

Plungės r. Kulių gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2023 – 2024 m.m I pusmetis

2023 – 2024 m. m. Kulių gimnazijos mokinių tarybos nariai:

 1.  Blėdytė Vaiva – 5 kl.
 2.  Grevytė Emilija – 5 kl.
 3.  Narkutė Gabrielė – 5 kl.
 4.  Alčauskaitė Agota – 6 kl.
 5.  Stuopelytė Auksė – 6 kl.
 6.  Brauklytė Roberta – 7 kl.
 7.  Paulauskaitė Armantė   – 7 kl.
 8.  Kvietkutė Kamilė – 7 kl.
 9.  Višpulskaitė Neila – 8 kl.
 10.  Zaleckis Agnius – 8 kl.
 11.  Žerniauskaitė Augustė  – 8 kl.
 12.  Petrikaitė Eva – I g kl.
 13.  Šakinytė Diana – I g kl.
 14.  Narutavičius Linas – II g kl.
 15.  Sabaliauskas Gytis – II g kl.
 16.  Rumšaitė Roberta – II g kl.
 17.  Petrikas Orestas – II g kl.
 18.  Lukošiutė Livija – II g kl.
 19.  Narkutė Evelina – II g kl.
 20.  Druteinytė Austėja – III g kl.
 21.  Stuopelytė Vanesa – III g kl.
 22.  Baltūnytė Kamilė – III g kl.
 23.  Gedvilaitė Greta – IV g kl.
 24.  Kuprytė Deimantė – IV g kl.
 25.  Petrauskytė Gintarė – IV g kl.

Mokinių tarybos pirmininkė – Drukteinytė Austėja
Mokinių tarybos pavaduotoja – Baltunytė Kamilė
Mokinių tarybos koordinatorė – Daiva Ščupokienė