OPKUS

Plungės r. Kulių gimnazija

TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA

žoooŠiemet jau 20 metų, kai Lietuvoje pradėta minėti Tarptautinė Tolerancijos diena. 2023 m. Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos žibintas.
oooRudenį mažiau šviesos, kurios reikia bet kuriai gyvai būtybei. Šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas – skirtas nešti toleranciją, gėrį,  pakantumą, kuris turi įveikti blogį. Kulių gimnazijos mokiniai aktyviai prisijungė prie akcijos: kūrė ir gamino žibintus. Tolerancijos dienai paminėti buvo sukurta TOLERANCIJOS ŽIBINTŲ ALĖJA.

padeka-tolerancijos-diena-Kuliu-gimnPAŽYMĖJIMASŽenkliukas

oooOlweus Patyčių prevencijos programa ( OPPP) – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo. Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.
oooProgramos tikslai: sumažinti patyčias tarp mokinių; užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui; siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.
oooProgramos idėja – patyčios nėra ir niekada nebus toleruojamos.
oooSiekiamybė – kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs.
oooProgramos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.). Skaityti daugiau →

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas →

Mokyklos taisyklės prieš patyčias →

OLWEUS patyčių prevencijos programos drausminimo kopėčios →

Prevencinių programų įgyvendinimo planas 2022 – 2023 m.m. II pusmetis
Pažymėjimas

linija karjera

nuotraukaoooooooooooooooooKovo mėnesį Kulių gimnazijoje vyko
ooooooooo„SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ“.
oooMinint sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ, gimnazijoje buvo vykdomos veiklos, skirtos stabdyti patyčias ir kitokį žeminantį elgesį. Moksleivius kvietėme emocijas išreikšti neskaudinant, nežeminant kitų.  Juk pagarbūs ir draugiški santykiai, gražūs ir geri žodžiai daro mūsų visų gyvenimą gražesnį ir tolerantiškesnį.
oooNuo kovo 1 d. gimnazijoje veikė paštas „Ačiū ir atsiprašau“. Mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje.  Jie  rašė draugams, bendraklasiams, mokytojams, darbuotojams padėkas, pagyrimus, o jeigu ką įžeidė ar įskaudino – atsiprašė. Gausus laiškučių srautas mėnesio pabaigoje  buvo išdalintas adresatams.
oooKovo 13-17 dienomis visos gimnazijos klasės dalyvavo „Gražių žodžių akcijoje“. Mokiniai kūrė plakatus, kuriuose rašė  gerus, gražius žodžius apie savo klasės draugus, klasės vadovą. Taip pat gimnazijos fojė papuošė stendas „Gerų žodžių nebūna per daug“.
oooVykdant įvairias veiklas, siekėme padėti mokiniams suprasti, kad bendraudami, toleruodami vieni kitų nuomonę ir gerbdami vieni kitus būsime laimingesni, saugesni gimnazijoje ir už jos ribų.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooSocialinė pedagogė V. Gusčiuvienė

linija karjera

IMG_20230315_130245

oooKovo 15 dieną mūsų gimnazijoje vyko akcija „Visi kartu“, kurią organizavo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato veiklos skyriumi.
oooAkcijos tikslas: įtraukti mokyklos jaunimą, suburiant komandas, į tokius užsiėmimus ir užduotis, kurie formuoja vertybines nuostatas, mažina polinkį rizikingam elgesiui, patyčioms, nusikalstamumui ir žalingiems įpročiams. Akcijos dalyviais tapo 5, 6, 7, 8 klasių mokiniai.
oooPlungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės pasitelkiant novatoriškus veiklų modelius, įdomias veiklas  pakvietė mokinius į netradicinio ugdymo veiklą, kuri  skatina puoselėti gražius tarpusavio santykius visoje mokyklos bendruomenėje ir taip visiems kartu pasakyti patyčioms – „Ne“.
oooTam įgyvendinti buvo suorganizuotas renginys „Kiaušiniada“, kurio metu jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti mokykloje atsidariusiuose keturiuose „kambariuose“: „Saugumo zonos“, „Tvirtas dėl savo pasirinkimo“, „Pirmosios pagalbos stotis“ bei „Žaidimų kambarys“. Dalyvaujantys mokiniai buvo suskirstyti į 3 komandas, kur kiekviena komanda turėjo apsilankyti kiekviename „kambaryje“ 20-iai minučių ir sudalyvauti siūlomose skirtingose veiklose ir užsiėmimuose. Įvykdžiusios, apsitarusios ir išanalizavusios busimus veiksmus, komandos turėjo sukonstruoti  mechanizmą sėkmingam kiaušinio „nuleidimui“, prieš tai už gerai atliktas užduotis, buvo duodami „kiaušinličiai“ (taškai), už kuriuos „Krautuvėlėje“ galėjo nusipirkti priemonių šiai užduočiai įvykdyti.
oooRenginio pabaigoje kiekvienos komandos sukonstruoti kiaušiniai buvo išmetami pro mokyklos direktorės kabineto langą, taip įvertinant kaip tvirčiausią mechanizmą „kiaušinio nusileidimui“. Komanda surinkusi daugiausiai taškų – 7 klasė, apdovanota Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato įsteigtu prizu.
oooRenginys mokiniams parodė, kad užduočių įvykdymui reikia darnaus komandinio mechanizmo veikimo, neišskiriant nei vieno kolektyvo nario, kad kiekviena susitelkusi grupelė turi remtis principu „VISI KARTU“, kaip stipri, vieninga, sutarianti, viena kitu pasitikinti komanda!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooVisuomenės sveikatos specialistė,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooovykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooIrena Lapienė

linija karjeramenuo be patyciu

linija karjera

naujasoooooooooooooooPrevencinės paskaitos apie psichoaktyvias
ooooooooooooooooomedžiagas ir elektronines cigaretes
ooooooooooooooooooooKulių gimnazijos mokiniams

ooo2022 metų lapkričio 17 dieną Kulių gimnazijoje svečiavosi Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė I.Pocienė ir psichologė K.Sragauskaitė, jos gimnazijos mokiniams skaitė prevencines paskaitas apie elektronines cigaretes.
oooAštuntokai, devintokai ir II g klasės mokiniai turėjo galimybę iš specialistų išgirsti apie rūkymo žalą, gebėjimą atsispirti kenksmingiems įpročiams ir daugelį kitų  naudingų dalykų. Kitos klasės turės galimybę šias paskaitas išgirsti lapkričio 23 dieną.
oooManome, kad kalbėdami apie tarp jaunimo plintančius žalingus įpročius, jų daromą didžiulę žalą, pateikdami faktus, realius pavyzdžius ir primindami apie atsakomybę, padėsime jaunuoliams būti atsparesniems ir sąmoningesniems.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooSocialinė pedagogė J.Adomauskienė