Gimnazijoje vykdomi projektai

Aš ne per mažas plaukti“

OOOGautas finansavimas iš Plungės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Aš ne per mažas plaukti“ vykdymui – 1595 Eur.
OOOProjekto tikslas – išmokyti jungtinės priešmokyklinės grupės ugdytinius saugiai elgtis vandenyje ir pagal galimybes – plaukti.
OOOProjektas apims ir įtrauks gimnazijos jungtinės priešmokyklinės grupės ugdytinius. Jie turės 20 teorinių ir plaukimo pamokėlių Plungės sporto ir rekreacijos centro baseine. Jo įgyvendinimo laikotarpiu bus skiriamas didelis dėmesys vaikų elgesiui vandenyje ir prie vandens, mokoma plaukti, pasitikėti plaukimo instruktoriumi, elgtis drausmingai, neskubėti. Projekto lėšomis bus įsigytos plaukimo kepurėlės, nardymo akiniai, rankšluosčiai. Numatoma suorganizuoti vaikų kūrybinių darbų parodėlę „Elgiuosi saugiai vandenyje“, skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti.
OOOProjekto vadovė – Inga Blėdienė, vykdytojai: Roberta Šerpytytė, Daiva Kutienė

linija

Laimingas kai sveikas 2023

oooGautas finansavimas iš Plungės rajono savivaldybės organizuoti vasaros poilsio stovyklą 1 – 4 klasių mokiniams. Veiklai vykdyti gauta 1100 eur.
oooBirželio 12 – 16 d.  bus  vykdoma  stovyklos „Laimingas kai sveikas 2023“ veikla.
oooStovyklos tikslas – organizuoti kūrybišką ir prasmingą poilsį, kuris mokiniams suteiks fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir tinkamo bendravimo, saviraiškos skatinimą ir džiaugsmą. Vykdant programą, mokiniai užsiims įdomia ir turininga veikla su įvairių sričių specialistais, tobulins bendravimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi ir savo galiomis.
ooooooooooooooooooProjekto koordinatorė socialinė pedagogė Vilma Gusčiuvienė

linija

oooGautas finansavimas iš Plungės r. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projekto „Jaučiuosi gerai kai gyvenu aktyviai 2023“ vykdymui – 2000 Eur.
oooProjekto tikslas – suformuoti teigiamą darbuotojų ir mokinių požiūrį į būtinybę atpažinti ir rūpintis savo psichine ir emocine sveikata, puoselėti bendruomenės narių (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų)) fizinį aktyvumą ir stiprinti bendruomenės narių tarpusavio ryšius.
oooProjekto įgyvendinimo laikotarpiu pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai tobulins emocinės pusiausvyros atstatymo konfliktinėse situacijose įgūdžius, moksleiviai išbandys praktinius metodus, padedančius stiprinti jų psichologinį atsparumą, o skatinant gimnazijos bendruomenės narių fizinį aktyvumą ir tarpusavio ryšius šiemet įvyks ne tik tradicinė šeimų sporto šventė, bet ir bendruomenės žygis.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooParaiškos teikėja – Inga Blėdienė.

linija

projektu finansavimas

Gimnazijos mokinių projektasprojektams
ooo
Artėjant šv. Velykoms, džiugi žinia – paskelbti mokyklinių projektų laimėtojai. Po ilgų svarstymų, atliktų tyrimų ir apklausų mokyklinių projektų vertinimo komisija paskelbė galutinį sprendimą. Buvo labai sunku apsispręsti, nes visos idėjos originalios, svarbios ir ypatingos. Norėjosi patenkinti visas paraiškas, tačiau tam nėra galimybių dėl lėšų trūkumo. Visiems dalyviams buvo padėkota už darbą ir pasiūlyta, kad ateityje nesustotų svajoti ir imtis naujų iniciatyvų.
oooŠiemet mokyklinių projektų laimėtojai – Kulių gimnazijos Mokinių Tarybos narių Saulės Račkelytės ir Domanto Vaitkaus pateiktas projektas – gimnazijos vestibiulio poilsio erdvės atnaujinimas.
oooooooooooDžiaugiamės ir linkime sėkmės įgyvendinant sumanymus!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooProjektų vertinimų  komisijos narys
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo III g kl. mokinys Martynas  Žilys

judita gamtamokslinis

Laimėtas aplinkosauginis projektas „Švari dabartis – tvari ateitis“. Šiemet su aplinkosauginiu projektu „Švari dabartis – tvari ateitis“ dalyvauta Plungės rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programoje lėšoms gauti ir veiklai skirta 2900 eurų. Tikslas organizuoti švietėjiškas-praktines veiklas gamtosaugos ir ekosistemos išsaugojimo temomis Kulių gimnazijos bendruomenei ir projekto socialiniams partneriams. Mokykloje viso projekto metu vyks aplinkosauginės pamokėlės, plakatų konkursas, paroda „Tvari mada“, renginiai Žemės dienai, mokinių konferencija, edukacinės išvykos į Lietuvos žemdirbystės instituto Vėžaičių filialą, Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą ir kitos veiklos. Mokykloje bus organizuojama stovykla „Švari dabartis – tvari ateitis“, į kurios veiklas įsijungs socialiniai partneriai: Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla. Prisidedant prie biologinės įvairovės išsaugojimo įrengsime „Vabzdžių viešbutį“. Atliekos taip greitai kompostu nėra paverčiamos, todėl, kad procesas vyktų greičiau,  įsigysime įrenginį, kuris maisto atliekas paverčia   kompostu. Nauda dviguba – likviduojamos atliekos ir pagaminama vertinga trąša. Paraiškos teikėja Judita Narutavičienė.

projektasišauginta europoježenkliukasoooGautas finansavimas 37971,06 Eur. pagal VPS priemonę  „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-8 „Visos dienos mokykla“.
oooTikslas – tenkinti gyvenamosios vietovės jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų edukacinius poreikius ir laisvalaikio organizavimą. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu savo teritorijoje įrengs edukacines erdves lauke, kur bus organizuojamos paskaitos, susirinkimai, susitikimai, poilsio vakarai projekto dalyviams. Naujai renovuotose gimnazijos patalpose įrengs mažos kvadratūros 6 poilsio kambarius vaikams ir jaunimui, kur pasibaigus formaliam švietimui arba savaitgaliais bus vykdoma pamokų ruoša, užimtumas organizuojant pačių inicijuotas veiklas arba darbuotojų siūlomas. Vasaros metu bus organizuojamos aktyvaus poilsio stovyklos su apgyvendinimu. Poilsio kambariuose taip pat bus galimybė teikti trumpalaikes nakvynės paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams esant poreikiui.oooĮrengiami bendri 2 darbo ir poilsio kambariai, kur bus sudaroma galimybė tobulinti bendravimo, savitvarkos ir socialinius įgūdžius įgyvendinant bendrus projektus, tobulinti informacinių technologijų įgūdžių panaudojimą dalyvaujant nuotoliniame mokyme ar darbe.
oooBus įsigyjama IT technika:
# stacionarūs kompiuteriai;
# daugiafunkcinis spausdintuvas;
# išmaniosios grindys.
oooĮsigyta technika bus naudojama projekto dalyvių laisvalaikiui organizuoti, kompiuteriniam raštingumui tobulinti, nuotoliniam darbui ar mokymuisi organizuoti.
oooGimnazijos teritorijoje esantis vidinis kiemas bus išgrįstas trinkelėmis, kur bus rengiamos edukacinės veiklos, organizuojami renginiai stovyklautojams, poilsio vakarai.
ooooooooooooooooooProjekto vadovas – direktorė A. Plataunienė

 

 ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE

PROJEKTAS NORVEGIJA

oooPasirašyta partnerystės sutartis PROJEKTO „ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE“ (PROJEKTO KODAS LT04-3-KM-K01-017) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas pagal EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ (priemonės kodas LT04-3-KM-K) kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Gautas finansavimas gimnazijai pagal partnerystės sutartį 20000 Eur. Lėšos skiriamos edukacinėms veikloms įgyvendinti ir edukacinėms erdvėms įrengti.
oooProjekto paraiškos teikėjas –  Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas”, pirmininkė Agnė Alčauskienė.
oooProjekto koordinatoriai: direktorė Asta Plataunienė, mokytoja Vida Simėnienė, ūkvedė Laima Galdikienė.

stovyklaprojektaslaimėti projektai

Duok žaibą
ES PARAMOS PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

image descriptionoooKulių gimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

nšaoooProjekto įgyvendinimo eigą galima stebėti specialioje informacinėje svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/. Prie šios svetainės su kodais gali prisijungti ir Kulių gimnazijos pradinių klasių bei gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokytojai. Svetainėje yra patalpinta informacija apie nupirktas mokykloms priemones, jų aprašymai, nuolat skelbiamos projekto naujienos bei įdėtos sukurtos pagalbos priemonės mokytojams – pamokų veiklų aprašai.
oooDaugiau informacijos galima rasti ir svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/