Mokyklos veiklos planai

2017-2018 m.m.
2018-2019 m.m.
2019-2020 m.m.
2020-2021 m.m.
2021-2022 m.m.:
oooooooooooPriedas Nr.1 Kolega – kolegai
oooooooooooPriedas Nr.2 Netradicinių, integruotų pamokų planas
oooooooooooPriedas Nr.3 Mokinių tarybos veiklos planas
oooooooooooPriedas Nr.5 Ugdymo karjeros koordinavimo planas
oooooooooooPriedas Nr.7 Patyriminio mokymo veiklų planas
oooooooooooPriedas Nr.8 Edukacinių ir kultūrinių renginių planas
oooooooooooPriedas Nr.9 Metodinių grupių veiklos priemonių, užtikrinančių ugdymo kokybę ir pažangą
2021-2022 m.m. 2 pusmetis:
oooooooooooPriedas Nr.1 Kolega – kolegai
oooooooooooPriedas Nr. 4 Edukacinių ir kultūrinių renginių planas
oooooooooooPriedas Nr.9 Metodinių grupių veiklos priemonių, užtikrinančių ugdymo kokybę ir pažangą
2022 metų veiklos planas ir jo aprašymas

Veiklos programa 2022-09-01-2022-12-31

Veiklos programa 2 pusmetis 2023-01-01/2023-08-31:
oooooooooooPriedas Nr.1 Metodinių grupių veiklos priemonių, užtikrinančių ugdymo kokybę ir pažangą, planas
oooooooooooPriedas Nr.2 Kolega – kolegai
oooooooooooPriedas Nr.3 Netradicinių, integruotų pamokų planas
oooooooooooPriedas Nr.5 Mokinių tarybos veiklos planas
oooooooooooPriedas Nr.7 Edukacinių ir kultūrinių renginių planas
oooooooooooPriedas Nr.8 Prevencinių programų įgyvendinimo planas
oooooooooooPriedas Nr.9 Paskaitų, renginių emocinei savijautai gerinti planas

2023 metų veiklos planas ir jo aprašymas

Veiklos programa 1 pusmetis 2023-09-01/2024-01-31

Veiklos programa 2 pusmetis 2024-02-01/2024-08-31:
oooooooooooPriedas Nr.1 Metodinių grupių veiklos priemonių, užtikrinančių ugdymo kokybę ir pažangą, planas
oooooooooooPriedas Nr.2 Kolega – kolegai
oooooooooooPriedas Nr.3 Netradicinių, integruotų pamokų planas
oooooooooooPriedas Nr.6 Projektinių veiklų planas
oooooooooooPriedas Nr.7 Edukacinių ir kultūrinių renginių planas
oooooooooooPriedas Nr.8 Prevencinių programų įgyvendinimo planas
oooooooooooPriedas Nr.9 Paskaitų, renginių emocinei savijautai gerinti planas