Laisvos darbo vietos

socialinis pedagogas naujas

Daugiau informacijos rasite →

 

2023 m. sausio 11 d. Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės r. Kulių gimnazijos vadovo pareigoms eiti.
oo#oopareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 16,18-16,33,
oo#ookonkurso atrankos posėdžio data – 2023 m. balandžio 7 d.,
oo#oodokumentai priimami iki 2023 m. kovo 28 d.
Daugiau informacijos rasite → https://www.plunge.lt/konkursai/2023-m-sausio-11-d-plunges-rajono-savivaldybe-skelbia-konkursa-plunges-r-kuliu-gimnazijos-vadovo-pareigoms-eiti-dokumentai-priimami-iki-2023-m-kovo-28-d/

ooooooooooooooKULIŲ GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ:

ooo# fizikos mokytojo pareigoms užimti
ooooo(daugiau informacijos skaitykite čia →);
ooo# rusų kalbos mokytojo pareigoms užimti
ooooo(daugiau informacijos skaitykite čia →);
ooo#priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti
ooooo(daugiau informacijos skaitykite čia →);
ooo# logopedo ir specialiojo pedagogo pareigoms užimti
ooooo(daugiau informacijos skaitykite čia →);