ES PARAMOS PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

image descriptionoooKulių gimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).
nšaoooProjekto įgyvendinimo eigą galima stebėti specialioje informacinėje svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/. Prie šios svetainės su kodais gali prisijungti ir Kulių gimnazijos pradinių klasių bei gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokytojai. Svetainėje yra patalpinta informacija apie nupirktas mokykloms priemones, jų aprašymai, nuolat skelbiamos projekto naujienos bei įdėtos sukurtos pagalbos priemonės mokytojams – pamokų veiklų aprašai.
oooDaugiau informacijos galima rasti ir svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/

pranešimas

Patalpinta | Komentarai negalimi

Nr 1Prašome skaityti visą NAUJIENLAIKRAŠTĮ čia

Patalpinta | Komentarai negalimi

Lapkritis

Patalpinta | Komentarai negalimi

logopedasSkaityti toliau →

 specialiojo pedagogoSkaityti toliau →

Patalpinta | Komentarai negalimi

psichologo kolsutacijos

Patalpinta | Komentarai negalimi

Ugdymas namuoseooo
Plungės r. Kulių gimnazija – padedanti
tėvams organizuoti vaikų ugdymą (-si)
šeimoje mokykla

oooLietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.
oooPlungės  rajono savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. DE-546 patvirtino Plungės r. Kulių gimnaziją, padedančią tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje. Skaityti toliau

Patalpinta | Komentarai negalimi

nuotolinis mokymas

Patalpinta | Komentarai negalimi

atviru duru dienos

Patalpinta | Komentarai negalimi

padesim prisijungtiPADĖSIM PRISIJUNGTI!

PAGALBA NUOTOLINIU BŪDU BESIMOKANTIEMS MOKSLEIVIAMS

Moksleiviai, skambinkite nemokamu numeriu jei nepavyksta prisijungti prie nuotolinio mokymo sistemos, įkelti namų darbo ar neįsijungia kompiuterio kamera. Šiuo sudėtingu laiku techninės kliūtys neturėtų sustabdyti nuo galimybės mokytis – nors ir per atstumą. Pasinaudokite savanorių pagalba! padesimprisijungti.lt

Patalpinta | Komentarai negalimi