Projektai

išauginta europoježenkliukasoooGautas finansavimas 37971,06 Eur. pagal VPS priemonę  „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2.- SAVA-8 „Visos dienos mokykla“.
oooTikslas – tenkinti gyvenamosios vietovės jaunimo ir kitų amžiaus grupių asmenų edukacinius poreikius ir laisvalaikio organizavimą. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu savo teritorijoje įrengs edukacines erdves lauke, kur bus organizuojamos paskaitos, susirinkimai, susitikimai, poilsio vakarai projekto dalyviams. Naujai renovuotose gimnazijos patalpose įrengs mažos kvadratūros 6 poilsio kambarius vaikams ir jaunimui, kur pasibaigus formaliam švietimui arba savaitgaliais bus vykdoma pamokų ruoša, užimtumas organizuojant pačių inicijuotas veiklas arba darbuotojų siūlomas. Vasaros metu bus organizuojamos aktyvaus poilsio stovyklos su apgyvendinimu. Poilsio kambariuose taip pat bus galimybė teikti trumpalaikes nakvynės paslaugas socialinės rizikos šeimų vaikams esant poreikiui.oooĮrengiami bendri 2 darbo ir poilsio kambariai, kur bus sudaroma galimybė tobulinti bendravimo, savitvarkos ir socialinius įgūdžius įgyvendinant bendrus projektus, tobulinti informacinių technologijų įgūdžių panaudojimą dalyvaujant nuotoliniame mokyme ar darbe.
oooBus įsigyjama IT technika:
# stacionarūs kompiuteriai;
# daugiafunkcinis spausdintuvas;
# išmaniosios grindys.
oooĮsigyta technika bus naudojama projekto dalyvių laisvalaikiui organizuoti, kompiuteriniam raštingumui tobulinti, nuotoliniam darbui ar mokymuisi organizuoti.
oooGimnazijos teritorijoje esantis vidinis kiemas bus išgrįstas trinkelėmis, kur bus rengiamos edukacinės veiklos, organizuojami renginiai stovyklautojams, poilsio vakarai.
ooooooooooooooooooProjekto vadovas – direktorė A. Plataunienė

 

 ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE

PROJEKTAS NORVEGIJA

oooPasirašyta partnerystės sutartis PROJEKTO „ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE“ (PROJEKTO KODAS LT04-3-KM-K01-017) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas pagal EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ (priemonės kodas LT04-3-KM-K) kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Gautas finansavimas gimnazijai pagal partnerystės sutartį 20000 Eur. Lėšos skiriamos edukacinėms veikloms įgyvendinti ir edukacinėms erdvėms įrengti.
oooProjekto paraiškos teikėjas –  Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas”, pirmininkė Agnė Alčauskienė.
oooProjekto koordinatoriai: direktorė Asta Plataunienė, mokytoja Vida Simėnienė, ūkvedė Laima Galdikienė.

stovyklaprojektaslaimėti projektai

Duok žaibą
ES PARAMOS PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

image descriptionoooKulių gimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

nšaoooProjekto įgyvendinimo eigą galima stebėti specialioje informacinėje svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/. Prie šios svetainės su kodais gali prisijungti ir Kulių gimnazijos pradinių klasių bei gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokytojai. Svetainėje yra patalpinta informacija apie nupirktas mokykloms priemones, jų aprašymai, nuolat skelbiamos projekto naujienos bei įdėtos sukurtos pagalbos priemonės mokytojams – pamokų veiklų aprašai.
oooDaugiau informacijos galima rasti ir svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/