Projektai

ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSEPROJEKTAS NORVEGIJA

oooPasirašyta partnerystės sutartis PROJEKTO „ATVIRA BENDRUOMENĖS KŪRYBOS ERDVĖ KULIUOSE“ (PROJEKTO KODAS LT04-3-KM-K01-017) įgyvendinimui. Projektas finansuojamas pagal EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ (priemonės kodas LT04-3-KM-K) kvietimą „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“. Gautas finansavimas gimnazijai pagal partnerystės sutartį 20000 Eur. Lėšos skiriamos edukacinėms veikloms įgyvendinti ir edukacinėms erdvėms įrengti.
oooProjekto paraiškos teikėjas –  Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas”, pirmininkė Agnė Alčauskienė.
oooProjekto koordinatoriai: direktorė Asta Plataunienė, mokytoja Vida Simėnienė, ūkvedė Laima Galdikienė.

stovyklaprojektaslaimėti projektai

Duok žaibą
ES PARAMOS PROJEKTAS ,,MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

image descriptionoooKulių gimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdomame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

nšaoooProjekto įgyvendinimo eigą galima stebėti specialioje informacinėje svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/. Prie šios svetainės su kodais gali prisijungti ir Kulių gimnazijos pradinių klasių bei gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokytojai. Svetainėje yra patalpinta informacija apie nupirktas mokykloms priemones, jų aprašymai, nuolat skelbiamos projekto naujienos bei įdėtos sukurtos pagalbos priemonės mokytojams – pamokų veiklų aprašai.
oooDaugiau informacijos galima rasti ir svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/