Žirgyno 100-mečio proga pirmokė deklamavo žemaitiškai

received_1325604591358558_edit_182182235646157oooGegužės 13 dieną Kulių gimnazijos 1 klasės mokinė Greta Žalandauskaitė dalyvavo Žemaičių dailės muziejaus organizuotame renginyje „Europos muziejų naktis”. Ji buvo pakviesta į Mykolo Oginskio rūmų žirgyną, kur žirgyno 100-mečio proga padeklamavo žemaitišką eilėraštį „Žėrgieli žemaitok”.