„STANISLOVAS RIAUBA – ŽEMAITIJOS ANDERSENAS“

Riauba 2024 3oooBirželio 7 d. Plungės kultūros centre vyko TĘSTINIO PROJEKTO – KONKURSO „STANISLOVAS RIAUBA – ŽEMAITIJOS ANDERSENAS“ – JAUNŲJŲ MENININKŲ SĄJŪDIS ŽEMAITIJOJE uždarymo ir laureatų paskelbimo šventė (Projekto veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Plungės rajono savivaldybė). Šis konkursas – jau su tvirtomis tradicijomis, –  vyko 24-ąjį kartą. Jame dalyvavo 73 autoriai iš Žemaitijos krašto – Plungės, Rietavo, Skuodo, Kretingos, Mažeikių, Klaipėdos, Kelmės miestų ir rajonų. Buvo eksponuojami 312 jų kūrinių. Moksleiviai nuo 10 iki 19 metų varžėsi tapybos, grafikos, skulptūros arba amatų srityse, pateikdami po 4 darbus. Konkurso dalyvių darbus vertino garbinga komisija: J.Rudzinskas (LTS pirmininkas, dailininkas), dr. J.Zabulytė (menotyrininkė), A.Kuprelytė (Žemaitijos nac. parko paveldo sk. vyr. specialistė), S.Dacienė (LTS Telšių sk. pirm., Telšių kultūros centro etnografė).
oooŠiame projekte – konkurse dalyvavo ir Kulių gimnazijos IVg klasės mokinė Radvilė Žiliūtė su tapybos darbais. Nors Radvilė laureate netapo, tačiau komisijos buvo pastebėta ir įvertinta už savitumą, matomą savarankiškumą. Jai keliauja dovana už originalumą ir natūralumą. Nuoširdžiausi sveikinimai Radvilei.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooDailės mokytoja Inga Simutienė