Biblioteka – informacinis centras

Skaityk ne tam, kad prieštarautum ar neigtum, ne tam, kad aklai priimtum, ir ne tam, kad rastum temą pokalbiui, bet kad mąstytum ir samprotautum. (F. Bekonas)

Mokinių lankymosi bibliotekoje laikas
2019 metais nupirktų vadovėlių sąrašas
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės per 2020 m.
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės per 2022 m.
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės per 2023 m.

Bibliotekos –informacinio centro tikslas:
Visapusiškai tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius ir bibliotekos veikla dalyvauti ugdymo procese, sudarant mokiniams kokybiškas ugdymo ir ugdymosi sąlygas ir estetišką socialinę aplinką.

Uždaviniai:
*Naudotis TAMO mokyklų bibliotekų informacine sistema.
*Diegti TAMO elektroninę biblioteką.
*Efektyvinti bendradarbiavimą su mokytojais, siekiant gerinti ugdymo kokybę.
*Sistemingai vykdyti bibliotekos šviečiamąją-informacinę veiklą.
*Kryptingai komplektuoti bibliotekos fondą, atsižvelgiant į atnaujintas ugdymo programas.
*Padėti bibliotekos bei skaityklos lankytojams tikslingai naudotis bibliotekos fondais.
*Bendradarbiauti bei dalintis gerąja patirtimi su kitais mokyklų bibliotekų darbuotojais. Tobulinti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją.

Bibliotekos fonde yra daugiau kaip 17 000 knygų ir 10 000 vadovėlių bei gana gausus elektroninių dokumentų fondas.

Mokyklos biblioteka –  vieta mokykloje, kurioje kiekvienas gali paruošti pamokas, paskaityti knygą ar tiesiog ramiai praleisti laisvą laiką . Čia įdomu ir naudinga lankytis, nes tai informacijos ir kultūros buveinė.

Bibliotekoje dirba bibliotekininkė Laima Kniukštienė.

Skaitykla
Skaitykloje įrengtos 27 darbo vietos: yra 7 kompiuteriai,  multimedia, skeneris, kopijavimo ir spausdinimo aparatai.

Skaitykloje galima:
*naudotis kompiuterine įranga mokymo(si) tikslams, ruošti namų darbus,
*kopijuoti iš bibliotekos spaudinių, spausdinti  nespalvotus ir spalvotus tekstus ar paveikslėlius, kreiptis pagalbos ir patarimo į bibliotekininkes;
*susipažinti su naujomis knygomis, skaityti periodinius leidinius.
*mokytojams pageidaujant, skaitykloje vyksta pamokos, projektiniai renginiai ir kiti užsiėmimai.
Naudojimosi mokyklos skaitykla – informacinio centro taisyklės
Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės