Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

2023 – 2024 m.m. jungtinės priešmokyklinės grupės ilgalaikis ugdomosios veiklos planas Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinio ugdymo programa

Kulių gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (pedagogo) pareigybės aprašymas

Kulių gimnazijos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

Atmintinė tėvams

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas: „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

jjjj

oooGimnazijoje veikia dvi ikimokyklinio ir viena jungtinė priešmokyklinė ugdymo grupės. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas įgyvendinant 11,47 val. modelį – tėvų (globėjų, rūpintojų) patogumui gimnazijoje kasdien veikia viena prailginta ugdymo grupė, į kurią atvesti vaiką galima nuo 07:00 val. ryto ir pasiimti iki 18:47 val. vakaro. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės įrengtos nuošaliai, todėl pagal galimybes maksimaliai užtikrinamas ugdytinių ramaus poilsio režimas.
ooooooooJaunesnioji ikimokyklinė grupė „Boružiukai“
oooGrupėje gali ugdytis 15 vaikų, kurių amžius – nuo 1,5 iki 3 m. Patalpos šviesios, šiltos, pritaikytos mažųjų poreikiams ir galimybėms; vaikai ilsisi atskirame miego kambaryje. Vaikų ugdyme daug dėmesio skiriama smulkiosios motorikos lavinimui, kūrybiškumo ir vaizduotės puoselėjimui, mokomasi spręsti konfliktus, atpažinti jausmus, įvardinti kylančias emocijas. Du kartus per savaitę vaikams vyksta užsiėmimai su meninio ugdymo mokytoja.

boruziukai_1boruziukai_2ooooooooooVyresnioji ikimokyklinė grupė „Aitvariukai“
oooĮ grupę priimami 3-5 metų vaikai. Ugdytis gali 15 vaikų. Patalpos šiltos, šviesios, pritaikytos pagal amžių, vaikų poilsis organizuojamas atskirame kambaryje. Vaikų ugdyme dominuoja pažintinės veiklos, reikalaujančios bendradarbiavimo, komandinio darbo gebėjimų. Daug dėmesio skiriama kalbiniams ir socialiniams įgūdžiams stiprinti. Vaikai toliau mokomi atpažinti savo jausmus, deramais būdais spręsti tarpusavio nesutarimus; žaidimų pagalba supažindinami su pirmosiomis raidėmis, skaičiais. Du kartus per savaitę vaikams vyksta užsiėmimai su meninio ugdymo mokytoja.aitvariukai_1aitvariukai_2aitvariukai_3oooooooooooooJungtinė priešmokyklinė grupė
oooGrupėje ugdymas organizuojamas pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas. Ugdytis gali 15 mokinių. Patalpos šviesios ir šiltos; vaikų popiečio poilsis organizuojamas toje pačioje patalpoje kaip ir ugdomoji veikla. Du kartus per savaitę vaikams vyksta užsiėmimai su meninio ugdymo mokytoja. Daug dėmesio skiriama ugdomosioms veikloms lauke plėtojant ugdytinių kūrybiškumą ir iniciatyvumą, įgalinant juos priimti sprendimus ir lavinti vaizduotę.priešmokykline 1priesmokykline 2oooKasmet ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės įgyvendina projektą „Mažieji daržininkai“, kurio metu vaikai, padedami mokytojų, sėja įvairių augalų sėklas, stebi jų dygimo procesą, prižiūri augančius daigelius, o atšilus orams persodina juos į kiekvienai grupei skirtą lysvę lauke.
oooĮgyvendinant sveikatą stiprinančios mokyklos programą „Sveika mokykla“ didelis dėmesys skiriamas vaikų veikloms lauke, glaudžiai bendradarbiaujama su Visuomenės sveikatos biuro specialiste.