Abiturientams

oooKaip ir kiekvienais metais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dalijasi Atmintine abiturientams →. Šiame leidinyje abiturientai gali rasti atsakymus į aktualiausius klausimus, kylančius ruošiantis brandos egzaminų sesijai bei stojimui į aukštąsias ir profesines mokyklas.
oooTaip pat dalijamės atnaujinta Atmintine III kl. gimnazistams →, kurioje galima plačiau susipažinti su tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarka, aktualia būsimiems – 2025 m. –  abiturientams.
ooooooooooooooooooooooooooMaloniai kviečiame susipažinti!

Fiksavimas

Fiksavimas2

ooo2024 m. priėmimas į aukštąsias mokyklas 2021 m. Seimas priėmė Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kad nuo 2024 m. visiems stojantiesiems į aukštąsias mokyklas bus taikomi vienodi minimalūs stojimo reikalavimai.
Reikalavimai stojantiesiems
oooNuo 2024 m. norintiesiems studijuoti tiek valstybės finansuojamose, tiek nefinansuojamose studijų vietose valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose reikės atitikti šiuos kriterijus:
• būti išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (netaikoma stojantiems į menų studijas) ir stojančiojo laisvai pasirinktą (baigusiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina);
• trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis (36 balai iš 100), jei bus stojama į universitetines studijas, ir ne mažesnis nei patenkinamas (16 balų iš 100), jei bus stojama į kolegines studijas;
• pasiekti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, nustatytą pačių aukštųjų mokyklų.
Su visa informacija galite susipažinti čia →
oooSu 2024 m. stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygomis galima plačiau susipažinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.
oooLIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO ĮSAKYMAS dėl stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos aprašo patvirtinimo → skaitykite čia.

NŠA egzaminai