Finansinės ataskaitos

Apskaitos politika
2015 m.m.
I ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
2016 m.m.
I ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2017 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2018 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2019 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2020 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2021 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2022 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2023 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2023 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2023 metų IV ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2016 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2017 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2018 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2019 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2020 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2021 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2022 m.m.
III ketv.
Duomenys ir Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys ir Aiškinamasis raštas.

2023 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.

Darbo apmokėjimo tvarka nuo 2024-01-01

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis