Laisvos darbo vietos

linija

LAISVOS PAREIGYBĖS:

OOO# ISTORIJOS MOKYTOJO (daugiau informacijos čia →)
OOO# ANGLŲ KALBOS MOKYTOJO (daugiau informacijos čia →)
OOO# DORINIO UGDYMO – ETIKOS MOKYTOJO (daugiau informacijos čia →)
OOO# IKIMOKYKLONIO UGDYMO MOKYTOJO (daugiau informacijos čia →)
OOO# LOGOPEDO IR SPECIALIOJO PEDAGOGO (daugiau informacijos čia →)

linija