Visuomenės sveikatos biuro specialistė

logotipas

Sveikatos priežiūra mokykloje

Visuomenės sveikatos specialistė Irena Lapienė
Mokinių sveikatos priežiūrą mokykloje vykdantis Visuomenės sveikatos specialistas turi:
1. puikiai išmanyti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, mokinių vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus;
2. asmeniniu pavyzdžiu propaguoti sveiką gyvenimo būdą, nepažeisti etikos normų;
3. laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas;
4. paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo būdus;
5. atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą;
6. vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą;
7. analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
darbo laikas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, pareigybės aprašymas

2020/2021 m. m. Vaikų sveikatos ugdymo ir sveikatos priežiūros veiklos planas

2022 m. mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas