2020 – 2021 m.m.

2021 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos:
ooooo# 4 klasės ataskaita.
ooooo# 8 klasės ataskaita.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaitos:
oooo# Pagrindinė ataskaita.
oooo# Matematikos PUPP mokinių darbų vertinimo iš naujo ataskaita:
ooooooo→ aiškinamasis raštas;
ooooooo→ vertinimo rezultatai.
oooo# Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP mokinių darbų vertinimo iš naujo ataskaita:
ooooooo→ aiškinamasis raštas;
ooooooo→ vertinimo rezultatai.