Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu, žymėtam dyzelinui kurui pirkti.
Pirkimo dokumentai.

Viešųjų pirkimų planas: 2014 m.2015 m.2016 m.

Skelbimai apie pirkimus: 2014 m.2015 m.2016 m.

Viešųjų pirkimų ataskaitos: 2016 m.

Plungės r. Kulių gimnazijos viešųjų pirkimų taisyklės:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/SVPTS/svpts_sarasas.asp?SBJ_ID=1020209028