Asmens duomenų apsauga

duomenu apsaugaVisą dokumentą rasite čia →

NAUDINGOS NUORODOS:

  1. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija → https://vdai.lrv.lt/
  2. Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas → https://gdpr-text.com/lt/
  3. LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas → https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/BqFgYosWIY