2022 – 2023 m.m.

2023 m. Brandos egzaminų rezultatų lyginamoji analizė
Valstybinių brandos egzaminų rezultatų tendencija

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ataskaitos:
ooooo4 klasės ataskaita.           Trumpoji ataskaita.
ooooo8 klasės ataskaita.           Trumpoji ataskaita.
NMPP 2023 Palyginimo lentelė

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaitos:
oooooPagrindinė ataskaita.     Trumpoji ataskaita
2023 m. PUPP rezultatų palyginimo lentelė