sveika mokykla banga

Patalpinta | Komentarai negalimi

Demokratijos žinių konkursas

FiksavimasoooBalandžio 12 d. Kulių gimnazijoje svečiavosi išskirtiniai svečiai. Susitikime su LRS kanceliarijos atstovais dalyvavo visi I g – IV g  klasių mokiniai ir klasių vadovai Svečiai pateikė mokiniams apklausą per Kahoot programėlę. Geriausiai apie demokratijos procesus Lietuvoje ir Europoje žinojo Adomas A., (IV g kl.), Nojus P. (IV g kl.) ir Julija P. (III g kl.).
oooSveikiname nugalėtojus ir kviečiame visus dalyvauti demokratijos žinių konkurse internetu balandžio 15 ir 16 dienomis → https://dzk.lrt.lt/

Reorganizavimo sąlygų aprašas

įžangaNuoroda į reorganizavimo sąlygų aprašą →

Demokratijos žinių konkursas

oooBalandžio 12 d, penktadienį, per 4 pamoką atvyksta į mokyklą LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO kanceliarijos 2 atstovai mokiniams pristatyti demokratijos procesus  ir paraginti dalyvauti artėjančiame demokratijos konkurse… Tikslinė mokinių grupė – I g, II g, III g klasės. nauja_DZK_uzsklanda

Žemaitiu rāšta metā

20240408_10200720240408_102100oooSo pavasarėnēs viejēs i Kuliūm gėmnāzėjė atliekė ė ont vėsuokiu dōru nutūpė baisē pōikė žemaitėškė parašīmā – kuokė laimė ka šėi metā īr Žemaitiu rāšta metās pavadīntė! Keravuokēm, mīliekēm sāva ruoda, rokoukemies ė skaitīkēm žemaitėškā. Vo katruo kabīneta pavadėnėms jūms pats gražēsis?

Kviečiame balsuoti už mokinių iniciatyvų projektus

Patalpinta | Komentarai negalimi

DĖL LAISVOS DIENOS MOKINIAMS, LAIKIUSIEMS TARPINIUS PATIKRINIMUS AR VALSTYBINĮ BRANDOS EGZAMINĄ PER MOKINIŲ ATOSTOGAS

oooŠvietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad vadovaujantis 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų (toliau – Planas), patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“, 12 punktu, atostogų dienos, per kurias mokinys laikė brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas. Todėl pirmadienį, t. y. 2024 m. balandžio 8 dieną, mokiniams, kurie laikė brandos egzaminą ar jo dalį arba tarpinį patikrinimą, turi būti užtikrinama atostogų diena.
ooooooooooooooSu visu dokumentu susipažinti galima čia →

Laisvos anglų kalbos mokytojo pareigybės

anglu mokytojo

Daugiau informacijos rasite čia →

Metodinė diena Kulių gimnazijoje

Metodinės dienos
,,Tai veikia! Asmeninių mokinių kompetencijas ugdančių mokymo metodų sėkmė“, kuri vyks 2024 m. balandžio 4 d. nuostatai →

Metodinės dienos programa →

 Konferencijos akimirkos →

mokytojo padejejas

Patalpinta | Komentarai negalimi