Istorija

- Pirmoji mokykla Kuliuose atsirado 1805 m. Joje mokėsi 7 berniukai ir 5 mergaitės.

- 19 a. žymiausias švietėjas ir mokytojas buvo Kazimieras Skrodskis.

- Po 1863 m. sukilimo iki 1904 m. Kulių krašto žmonės savo vaikus mokė pas „daraktorius“.

- 1903 m. Kuliuose atidaryta „sielskos“ mokykla, kurioje buvo keturi skyriai. Mokymas vyko rusų k. Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą nuo 1905 m. pradėta mokyti lietuvių kalba. Prasidėjus I pasauliniam karui mokykla nustojo egzistavusi.

- 1918 m. Kulių miestelyje atidaryta vienkomplektė pradinė mokykla. Mokykloje mokėsi 30 mokinių, jų mokytojas – Edvardas Lubys. 1922 m. išleistoje pirmoje ketvirtokų laidoje buvo 12 mokinių. 1924 – 1928 m. mokykloje mokėsi daugiau kaip 40 mokinių. 1934 m. įsteigtas penktas, 1935 m. – šeštas skyrius. Mokinių skaičius išaugo iki 160. Dirbo 5 mokytojai. Mokyklos vedėju buvo mokytojas Juozas Jonkus.

- 1940 – 1941 m. pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu ir II pasaulinio karo metais mokyklos darbas nebuvo sistemingas, tačiau mokykla veiklos nenutraukė. normalus mokymas atnaujintas 1944 m. lapkričio mėn. 20d.

- 1945 m. kovo mėn. 1d. įkurta Kulių progimnazija. Jai vadovavo Julius Jonkus. Progimnazijos I-III klasėse mokėsi 48 mokiniai.

- 1949 m. rugsėjo mėn. 1d. mokykla pavadinta septynmete.

- 1953 m. rugsėjo mėn. 1 d. pradėjo veikti aštunta klasė.

- 1955 m. rugsėjo mėn. 1d. atidaroma Kulių vidurinė mokykla. Pirmoji vidurinės mokyklos direktoriumi paskirtas Julius Jonkus.