Buvę mokyklos direktorių pavaduotojai

    Visais laikais šalia direktorių buvo jų pavaduotojai, kurių darbas nebuvo lengvesnis. Be to, jie visada buvo arčiau mokytojo, mokinio. Jie įgyvendindavo ne tik savo, bet ir vadovo sumanymus. O atsakomybė už mokyklos pasiekimus taip pat nebuvo menkesnė.

    Daugelis jų – savo dalyko meistrai, sumanūs organizatoriai, gerųjų idėjų įgyvendintojai, savo darbu padėję pasiekti tai, kuo mokykla tapo šiandien. Tokie jie išliks atmintyje tų, su kuriais jiems teko dirbti, bendrauti. Direktorių pavaduotojai mokymo reikalams, dirbę šioje mokykloje:

  1. Jovita Jonkienė                                        7. Monika Dumbrienė
  2. Vaclovas Brazdeikis                                8. Antanas Bučys
  3. Irena Vauruvienė                                    9.  Romualdas Jankevičius
  4. Vytautas Sidabras                                  10. Zita Stonienė
  5. Jadvyga Simanauskaitė                         11. Ona Greviškytė
  6.  Juozas Skomskis                                    12.  Jūratė Diržininkienė

    Mokykloje dirba daugiau kaip 60 darbuotojų. Ir vadovai, ir mokytojai, ir mokyklos ūkio darbuotojai veikia kaip viena komanda, vieningai dirbanti bendrai mokyklos sėkmei.