Ugdymas šeimoje

002020 m. gegužės 20 d. Vyriausybė patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą jame nustatyta, kad tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog jų vaikai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis šeimoje, pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas privalo:
00♦ Pateikti prašymą Plungės rajono savivaldybės švietimo skyriui nuo balandžio 15 d. iki  birželio 1 d.. Aktualiausia su priėmimu susijusi informacija skelbiama Plungės rajono savivaldybės interneto svetainės www.plunge.lt titulinio puslapio paskyroje pasirinkus meniu mygtuką „JŪSŲ VAIKAS“.  Kilus klausimas dėl prašymų pateikimų kreiptis į Plungės rajono švietimo skyriaus vedėją.
ooSusipažinti su visu tvarkos aprašu galite čia →
ooDokumentų pateikimas →
ooKulių gimnazijos ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas →