Akcija „Visi kartu“

IMG_20230315_130245oooKovo 15 dieną mūsų gimnazijoje vyko akcija „Visi kartu“, kurią organizavo Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato veiklos skyriumi.
oooAkcijos tikslas: įtraukti mokyklos jaunimą, suburiant komandas, į tokius užsiėmimus ir užduotis, kurie formuoja vertybines nuostatas, mažina polinkį rizikingam elgesiui, patyčioms, nusikalstamumui ir žalingiems įpročiams. Akcijos dalyviais tapo 5, 6, 7, 8 klasių mokiniai.
oooPlungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės pasitelkiant novatoriškus veiklų modelius, įdomias veiklas  pakvietė mokinius į netradicinio ugdymo veiklą, kuri  skatina puoselėti gražius tarpusavio santykius visoje mokyklos bendruomenėje ir taip visiems kartu pasakyti patyčioms – „Ne“.oooTam įgyvendinti buvo suorganizuotas renginys „Kiaušiniada“, kurio metu jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti mokykloje atsidariusiuose keturiuose „kambariuose“: „Saugumo zonos“, „Tvirtas dėl savo pasirinkimo“, „Pirmosios pagalbos stotis“ bei „Žaidimų kambarys“. Dalyvaujantys mokiniai buvo suskirstyti į 3 komandas, kur kiekviena komanda turėjo apsilankyti kiekviename „kambaryje“ 20-iai minučių ir sudalyvauti siūlomose skirtingose veiklose ir užsiėmimuose. Įvykdžiusios, apsitarusios ir išanalizavusios busimus veiksmus, komandos turėjo sukonstruoti  mechanizmą sėkmingam kiaušinio „nuleidimui“, prieš tai už gerai atliktas užduotis, buvo duodami „kiaušinličiai“ (taškai), už kuriuos „Krautuvėlėje“ galėjo nusipirkti priemonių šiai užduočiai įvykdyti.
oooRenginio pabaigoje kiekvienos komandos sukonstruoti kiaušiniai buvo išmetami pro mokyklos direktorės kabineto langą, taip įvertinant kaip tvirčiausią mechanizmą „kiaušinio nusileidimui“. Komanda surinkusi daugiausiai taškų – 7 klasė, apdovanota Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Plungės rajono policijos komisariato įsteigtu prizu.
oooRenginys mokiniams parodė, kad užduočių įvykdymui reikia darnaus komandinio mechanizmo veikimo, neišskiriant nei vieno kolektyvo nario, kad kiekviena susitelkusi grupelė turi remtis principu „VISI KARTU“, kaip stipri, vieninga, sutarianti, viena kitu pasitikinti komanda!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooVisuomenės sveikatos specialistė,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooovykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje,
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooIrena Lapienė