Gyvenimą paskyrę Kulių kraštui

 


Monika Ropytė-Dumbrienė

Į Kulius atvyko 1947 m. ir 40 m. savo gyvenimo paskyrė Kulių krašto vaikams. Dėstė gamtos mokslus, dirbo direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams. Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime. Šiuo metu gyvena Vilniuje.

 
Irena Šopauskaitė-Vauruvienė

Pedagoginį darbą pradėjo 1950 m. Kuliuose. Dėstė lietuvių k. ir literatūrą, vadovavo literatų būreliui. Taurios prigimties ir poetiškos sielos asmenybė. Mirė 1977 m. Palaidota Kulių kapinėse.

 
Zita Stonienė

Kulių vidurinėje mokykloje dirbo nuo 1962 iki 1989 m. Dėstė rusų k. ir literatūrą, vadovavo visuomeninėms organizacijoms. Mirė 2014 m. Palaidota  Mažeikių savivaldybės Ukrinų kapinėse.

 Elena Bernotaitė- Anužienė

1963 m. atvyko į Kulius ir iki pat 1996 m., kol pakirto netikėta mirtis, mokė pradinių klasių mokinius. Palaidota Kulių kapinėse.

Elena Anužienė su savo mokiniais
 
Romualdas Jankevičius

Pedagoginį darbą Kuliuose pradėjo 1967 m. Dėstė istoriją, dirbo įvairiose pareigose: direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams, kolūkio pirmininko pavaduotoju kultūriniam-masiniam darbui, 1990-1995 m. buvo apylinkės viršaitis. Daug dėmesio skyrė kraštotyrinei veiklai. Mirė 2004 m. Palaidotas Kulių kapinėse.