Finansinės ataskaitos

Apskaitos politika
2015 m.m.
I ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
2016 m.m.
I ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Finansinės būklės ataskaita
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2017 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2018 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2019 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2020 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2021 m.m.
I ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
2022 m.m.
III ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Ataskaitos ir aiškinamojo rašto priedai
Aiškinamasis raštas.

2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
2015 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2016 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2017 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2018 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2019 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2020 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2021 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
II ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
III ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.
2022 m.m.
III ketv.
Duomenys ir Aiškinamasis raštas.
IV ketv.
Duomenys ir Aiškinamasis raštas.

2023 m.m.
I ketv.
Duomenys
Aiškinamasis raštas.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis