Buvę mokykos direktoriai

Julius Jonkus
1945 – 1957
1945 m. buvo paskirtas Kulių progimnazijos direktoriumi, vėliau vadovavo septynmetei mokyklai, o 1955 m. tapo pirmuoju Kulių vidurinės mokyklos direktoriumi. Turėjo didelį autoritetą Kulių bendruomenėje, pasižymėjo pareigingumu ir reiklumu.

1959 m. su mokytojų kolektyvu.

 

Bronius Butkevičius
1957 – 1963
Aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime, meno saviveikloje. Buvo vertinamas kaip talentingas istorikas, kraštotyrininkas.

Stanislovas Starkus
1963 – 1967
Kolektyve pasižymėjo nuoširdumu, sąžiningumu, gebėjimu bendrauti. Vykdė naujojo mokyklos priestato statybas, aktyviai dalyvavo bendruomenės gyvenime.
Algirdas Astrauskas
1967-1970
Labai mėgo lietuvių literatūrą ir buvo pasišventęs mokytojo darbui. Tai ir skaitovas, ir aktorius, ir režisierius. Pasižymėjo darbštumu ir pareigingumu.
Vytautas Martinėnas
1970 – 1973
Pasižymėjo aktyvia visuomenine veikla, literatūriniais renginiais. Jautrus, dėmesingas, poetiškos sielos žmogus. Jam vadovaujant pagyvėjo mokyklos popamokinė veikla.

1977 m. 20-oji abiturientų laida

Stanislovas Staniulis
1973 – 1977
Reiklus ir griežtas vadovas, daug dėmesio skyręs mokyklos materialinės bazės stiprinimui, ugdomajam procesui bei mokyklos teigiamo įvaizdžio formavimui visuomenėje.

Zuzana Jankevičienė
1978 – 2009
Reikli sau ir kolegoms, kupina naujų idėjų ir minčių, kaip jas įgyvendinti, kaip pasiekti geriausių rezultatų. Subūrė aukšto profesinio lygio pedagogų kolektyvą, daug dėmesio skyrė visapusiškam mokyklos aprūpinimui: statomas mokyklos priestatas su sporto sale, įrengiami modernūs originaliai suprojektuoti mokomieji kabinetai, vieną pirmųjų Lietuvoje Kulių mokyklą pasiekė kompiuteriai. Z.Jankevičienės vadovaujama mokykla palankiai vertinama mokinių, jų tėvų, Kulių bendruomenės, žinoma rajone ir respublikoje kaip mokykla, kurioje vyrauja tvarka, svarbu susiklausymas, ne tik vertinami mokytojų ir mokinių pasiekimai, aukšti mokymosi rezultatai, bet matomas ir yra svarbus kiekvienas vaikas.