Baltų vienybės diena

Baltu-sasauka000Kulių bendruomenė paminėjo BALTŲ VIENYBĖS DIENĄ rugsėjo 22-ąją – per kalendorinę rudens lygiadienio šventę.
000Baltų vienybės dienos paminėjimo pagrindu tapo Saulės mūšio, vykusio 1236 m. rugsėjo 22-ąją – pergalės diena. Kadaise ugnies sąšauka ant piliakalnių kvietė vienytis – ginti savo žemes, gyvastį, savastį. Vienybė padėjo išlikti ir išgyventi tūkstantmetę istoriją Baltijos pakrantėje įsikūrusioms tautoms.
000Nuo 2005 m. rugsėjo 22 d. Žemaitijoje pradėta rengti Baltų vienybės ugnies sąšauka tarp Girnikų, Šatrijos ir Sprūdės piliakalnių. Šių metų šventė – įžanga į atkurtų Lietuvos ir Latvijos valstybių šimtmečio minėjimą. Tai buvo galimybė mums visiems aktyviau pažinti, tausoti ir įsisąmoninti mūsų protėvių paliktą unikalią materialinę ir dvasinę kultūrą.
0002017 m. rugsėjo 22 d. (penktadienį) mokykloje klasės valandėlės metu vyko radijo laida. 20-21 val. prisiminėme savo tautų istoriją aplankydami atmintinas vietas ir sustiprinome ryšį tarp baltų visame pasaulyje. Ugnies šviesa suvienijo baltų dvasinę tėvynę. Buvo deginamas laužas Mirgos ir Audronio Gulbinskių sodyboje (Kumžaičių k. Pušų g. 5), kolektyvas „Vaisgamta“ dainavo lietuvių liaudies dainas. Renginio akimirkos.

000 Daugiau informacijos apie įvykusią šventę galima rasti klubo „Aukuras“ svetainėje http://www.aukuras.lt/sasauka/

baltu vienybes diena

Virtualus sąšaukos žemėlapis  čia