„Olympis 2020 – Rudens sesija“

olimpisoooMokytojų paraginti mokiniai kasmet dalyvauja Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis“, kurie vyksta sezonais –„Rudens sesija“ ir „Pavasario sesija“. Pagrindinis konkursų tikslas – sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada. Konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai iš 9 dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos. Konkursų užduotys pagal mokomąją programą ir sudėtingumą yra suskirstytos į 12 lygių. Visi dalyviai pelno padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. Skaityti toliau →