Prevencinės paskaitos

naujasoooooooooooooooPrevencinės paskaitos apie psichoaktyvias
ooooooooooooooooomedžiagas ir elektronines cigaretes
ooooooooooooooooooooKulių gimnazijos mokiniams

ooo2022 metų lapkričio 17 dieną Kulių gimnazijoje svečiavosi Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė I.Pocienė ir psichologė K.Sragauskaitė, jos gimnazijos mokiniams skaitė prevencines paskaitas apie elektronines cigaretes.
oooAštuntokai, devintokai ir II g klasės mokiniai turėjo galimybę iš specialistų išgirsti apie rūkymo žalą, gebėjimą atsispirti kenksmingiems įpročiams ir daugelį kitų  naudingų dalykų. Kitos klasės turės galimybę šias paskaitas išgirsti lapkričio 23 dieną.
oooManome, kad kalbėdami apie tarp jaunimo plintančius žalingus įpročius, jų daromą didžiulę žalą, pateikdami faktus, realius pavyzdžius ir primindami apie atsakomybę, padėsime jaunuoliams būti atsparesniems ir sąmoningesniems.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooSocialinė pedagogė J.Adomauskienė