Žemaitėška dėina pradėnuokams

01oooNuogne poiki dėina Kulių gimnazėjuo bova ketvėrtadėinis, lapkrėtė 24-uoji – vėsė pradėnuoka so sava mokytuojuom bova sosėrinkė aktu salie, kor dainiava i ruokavuos žemaitėška, žaidė vėsuokius žaidėmus, šuoka ratelius, pasakuojė anėkduotus i dar šyn ton dėrba. Vėskas dėl tuo, ka 2022-ėje meta Plungės i kėtuos savėvaldybies yr paskelbtė Žemaitiu kalbuos metas!
oooNanuoriedamas, ka vaka ožmėrštu žemaitiu kalba, pradėnuoku mokytuojės somėslėjė projektėnė dėina, skėrta Žemaitiu kalbuos metams. Bėški pasėtarosės, kėkvėina prigalvuojė vėsokium linksmu ožsėjėmėmu.
oooTon dėina, nu pat ryta, vėsė 1-4 klasiu mokėne ejė na i pamuokas, vo i aktu salė. Bova i dėrektuorė so pavaduotojė atejosės pasėveizietė, kap tėi pradėnuoka buovėjes.
oooSosėrinkosius graže žemaitėška pasveikėna mokytuojė Simėnienė Vida, paokatėjė vėsus išlėktė tėkras žemaites i vėsumet mylietė sava kalba!
oooPasėruodymus pradiejė patys mažiausė – pėrmuoka. Vėina mergelė – Mineikytė Saulė – nasene bova dalyvavusi žemaitėšku skaitymu konkursė „Skaitima žemaitėška“ Plungės bėbliuotekuo, no tad ana dėdėle poike padeklamava ton pati eilierašti „Mona dvėratis“. Paskiau pėrmuoka so sava mokytuojė Motužienė Lina mokėna vėsus žaistė do žaidėmus: „Žiožis“ i Nešu nešu kiauši“.
oooOntruoku mokytuojė Pieškuvienė Jolanta atejė dėdėle pasėstrajėjusi – bova so žemaitėšku kuostiumu! Ana iduome vėskon papasakuojė i kvėitė vakus pademonstroutė atsėneštus apriedus. Dar ontruoka vėsus pamuokė ratieliu, katrėi dėdėle sene bova ožrašytė Kulius: „Gol žvėrblis šalėp koknės“ i „Mergelė siūlus vyniuojė“.
oooTrečiuoka so sava mokytuojė Šiaudvirtienė Diana bova ėšmuokė vėsokiu iduomiu žemaitėšku puosakiu. Paskiau anėi dainiava dainelė „Griūše i vobola“, šuoka ratieli „En žėidytis“ i dainiava lopšėnė „Zo – zo rikiška“.
oooDvė ketvėrtuoku klasės – 4a i 4b ėrgi bova na iš kelma spėrtas. Dėčke so sava mokytuojuom Simėnienė Vida i Malakauskienė Regina paruodė, kap šuoktė ratelius „Žyd vobelelė“, „Katėns jouds“, „Verdu bulvienė“, „Išvažiava buočius“. Dar ketvėrtuoka i anekduotu žemaitėška soskielė!
oooVėinu tarpu bova pasėruodės i tuoks majednus svetys – ons muokiejė namaža poetės Lengvenienės Birutės eilieraštiu (mokyt. Malakauskienė Regina).
oooPoikus rėnginys baigies žemaitėškas dainuos klausymu i pasėsiubavėmu sosėkėbus vėsims ož paronkiu. Vo paskiau lėkosės pamuokas sava pradėnuokams mokytuojės vedė šnekiedamas tikta žemaitėška. Renginio foto →
oooooooooooooooooooooooooooVėskon čia sorašė pėrmuoku mokytuojė Motužienė Lina