,,BE PATYČIŲ 2018“

SavaiteBePatyciu2018_A3ooooooooVeiksmo savaitė ,,BE PATYČIŲ 2018“
ooooooooooooKulių gimnazijoje
ooo2018 m. kovo 19 – 25 dienomis Kulių gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje,  veiklos buvo orientuotos į patyčių mažinimą mokykloje ir teisingo reagavimo į jas.  Daugelio dalykų mokytojai ir klasių vadovai per pamokas atliko įvairias veiklas, skatinančias nepritarimą patyčioms ir jų mažinimui mokykloje.
oooGimnazijoje Mokinių tarybos iniciatyva buvo organizuojama apklausa –,,LINKSMOSIOS BALSAVIMO DĖŽĖS“.Visi gimnazijos mokiniai turėjo teisę balsuoti, kuri mokyklos vieta yra saugiausia (kuriose yra saugu būti, kur nepasitaiko patyčių ar smurto atvejų) ir kuri vieta nėra saugi vaikams. Po pavasario atostogų, išanalizavus vaikų balsavimo rezultatus, bus pateikiami rezultatai ir išvados.
oooTaip pat buvo organizuojama akcija – ,,DRAUGIŠKOS DURYS“. Daug gimnazijos kabinetų durų buvo papuošta nepritarimo patyčioms ir draugiškumo tema.
oooVaikai dalyvavo  Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotoje nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą” virtualiame teste, kuris padėjo atpažinti netinkamą elgesį ir pasitikrinti, ar teisingai reaguojama į patiriamas ar stebimas patyčias.
oooKasdienėje gimnazijos veikloje nuolat stengiamės  kreipti didelį dėmesį patyčių mažinimui ir saugesnės aplinkos vaikams kūrimui. Visa mokyklos bendruomenė taip pat aktyviai įsijungia į šią veiklą, nes nuo 2017 metų  rugsėjo mėnesio gimnazija dalyvauja patyčių prevencijos programoje ,,Olweus”. Draugiškos durys