Europos kalbų diena

20180925_145056

Kalba tai žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir asmenybes, individus, ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio santykių metraštis.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo(Antanas Baranauskas)
oooEuropos kalbų diena minima kasmet rugsėjo 26 d. Tai proga plačiau informuoti apie didelę Europos kalbų įvairovę.
oooKulių gimnazijoje taip pat kasmet minima ši diena. Šiais metais mes mokyklos fojė išleidome stendą. Visos klasės prisidėjo prie bendro darbo: jauniausi piešė mažas vėliavėles – tiek, kiek oficialių kalbų yra Europos Sąjungoje, vyresni darė Europos Sąjungos vėliavą. Dar vyresni ieškojo (ir rado!) prasmingų sentencijų apie kalbą ir jos reikšmę, o 7-8 klasių mokiniai įvairiomis kalbomis rašė bene reikalingiausius žodžius mokantis bet kurią užsienio kalbą: labas rytas, prašau, atsiprašau, ačiū.                        oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooHenrika Norkeliūnaitė, II g