Informacija dėl mokinių maitinimo

oooPlungės r. Kulių gimnazijos valgyklos ir virtuvės patalpose vyksta remonto darbai, kuriuos numatyta užbaigti 2020 m. lapkričio 30 d.. Remonto metu nėra galimybės gaminti maistą įstaigos patalpose.
oooVyksta derinimas su maisto tiekėjais ir prašome:
oooKad kasdien,  kiekvienam 1-12 klasių vaikui gaunančiam valstybės finansuojamą nemokamą maitinimą  tiekti sausus davinius. Sudaryti  galimybę  visiems mokiniams nusipirkti maisto prekių.
ooo1. Nuo 2020 09 02 dienos ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams bus pristatomas šiltas maistas iš Plungės lopšelio – darželio ,,Rūtelė“.
ooo2. Nuo 2020 09 07 kasdien,  kiekvienam 1-12 klasių mokiniui gaunančiam valstybės finansuojamą nemokamą maitinimą  tiekiami sausi daviniai.
ooo3. Nemokamą maitinimą gaunantys vaikai, sausus davinius už 3 dienas (nuo rugsėjo 2 iki 4 dienos)  gaus kitą savaitę.
oo Esant tokiai situacijai kreipiamės į tėvelius, kad jie pasirūpintų savo vaikų maitinimu, įduodant jiems maistą iš namų.
ooo1. Maistas atsineštas iš namų turi būti dėžutėse ir jų turinys atitikti pilnavertės ir sveikos mitybos principus.
ooo2. Maistą atsineštą iš namų, vaikai valgo klasėse pietų pertraukos metu laikantis higienos taisyklių.

Ačiū už supratingumą ir atsakingą tėvų pareigų vykdymą.

oooPrasidedant mokslo metams Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia rekomendacijas, kaip saugiai valdyti mokinių srautus organizuojant maitinimą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose.
oooSiekiant išvengti skirtingų grupių maišymosi, rekomenduojama pirmenybę teikti maitinimui klasėse iš namų atsineštu arba iš valgyklos tiekiamu maistu.
oooNusprendus maitinimą organizuoti valgyklose, rekomenduojama sudaryti tvarkaraštį ir atskiroms klasėms nustatyti skirtingą valgymo laiką.
oooJei nėra galimybės maitinti atskirų klasių mokinių skirtingu laiku, valgyklą rekomenduojama suskirstyti į atskiroms klasėms skirtus sektorius, o gretimuose sektoriuose turėtų valgyti greta besimokančių ir vienu koridoriumi besinaudojančių klasių mokiniai. Tarp skirtingų sektorių stalų rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą.
oooEilėse prie praustuvų, maisto išdavimo stalų, kasų, panaudotų indų ir padėklų surinkimo vietų bei kitose vietose, kur galimas būriavimasis, tarp mokinių turėtų būti išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas.
oooTiek klasėje, tiek valgykloje, prieš valgydami mokiniai privalo gerai nusiplauti rankas su vandeniu ir skystu muilu. Apsauginę veido kaukę arba respiratorių dėvintis suaugęs asmuo turi prižiūrėti, kaip laikomasi rankų plovimo, valgymo higienos, atstumų bei mokinių judėjimo reikalavimų.
oooVisas rekomendacijas dėl mokinių srautų valdymo organizuojant maitinimą mokyklose rasite svetainėje www.sam.lt